Chat with us, powered by LiveChat
Wpisy z wybranego dnia lub miesiąca
Data: 7 stycznia 2016,  00:00
Rating – pojęcie anglojęzyczne stosowane w finansach. Określa ono wiarygodność kredytową emitenta, którym może być podmiot gospodarczy lub państwo. Ocenie poddawane jest zarówno ryzyko ...