Chat with us, powered by LiveChat

Historia korony czeskiej

Korona czeska jest nadal oficjalnym środkiem płatniczym na terenie całych Czech ze względu na to, że kraj ten obstaje przy własnej walucie z powodu niskiego poparcia społeczeństwa odnośnie przystąpienia do Mechanizmu Kursów Walutowych. Jak wygląda historia oraz kurs waluty czeskiej?

Historia waluty czeskiej

Pierwsze monety halerzowe weszły do obiegu już w 1927 roku, a banknoty koronowe – w 1927 roku. Za czasów panowania Habsburgów walutą była korona austro-węgierska. Natomiast w czasie II wojny światowej Czechy i Słowacja tworzyły jedno państwo, w którym wówczas obowiązywała korona czechosłowacka. W 1993 roku Czechy oficjalnie wprowadziły nową walutę, którą jest do dzisiaj korona czeska. Doszło do tego w wyniku rozpadu Czechosłowacji na Czechy i Słowację oraz reform walutowych, które doprowadziły do powstania korony czeskiej i słowackiej.
Jedna korona dzieli się na 100 halerzy, a w obiegu były monety o nominałach 10, 20 i 50 halerzy, jak również 1, 2, 5, 10, 20 i 50 koron oraz banknoty o wartości 20, 50,100, 200, 500, 1000, 2000 i aż 5000 koron. Jednak w roku 2003 wycofano z obiegu monety o nominałach 10 oraz 20, a w listopadzie 2008 przestał także obowiązywać nominał 50 i banknoty o wartości 20 koron.

Wygląd korony czeskiej

Korona czeska, kurs i historia waluty

Jeśli chodzi o wygląd monet i banknotów korony czeskiej, to na awersach monet znajduje się czeski lew herbowy, a na drugiej stronie widnieją stylizowane cyfry, które przestawiają konkretne wartość. Moneta koronowa o nominale 1 przedstawiała św. Wacława, 2 korony – ozdobny guzik z czasów Państwa Wielkomorawskiego, 5 koron – Most Karola w Pradze, 10 koron – katedrę w Brnie, 20 koron – św. Wacława, a 50 koron zdobił zamek królewski na Hradczanach.

Z kolei na banknocie o wartości 20 koron widniał król Przemysław Otokar I, 50 koron – św. Agnieszka Przemyślidka, 100 koron – karol IV, 500 koron – Božena Nemcova, 1000 koron František Palacký, 2000 koron Ema Destinnova, a banknot o wartości 5000 koron ma podobiznę Tomasza Garrigue Masaryka.

Na chwilę obecną korona czeska jest nadal walutą Republiki Czeskiej, a monety i banknoty są wytwarzane przez Mennice Czeską. Banknoty są drukowane na specjalnym papierze, gdzie składnikami są wełna oraz włókna kolorowe.

Rok 2015 był dla korony czeskiej najgorszy, ponieważ podjęto decyzję o dewaluacji narodowej waluty w celu ożywienia gospodarki poprzez eksport oraz inflację.

Data: 16.06.2016,  00:00