Historia korony czeskiej

Korona czeska jest nadal oficjalnym środkiem płatniczym na terenie całych Czech ze względu na to, że kraj ten obstaje przy własnej walucie z powodu niskiego poparcia społeczeństwa odnośnie przystąpienia do Mechanizmu Kursów Walutowych. Jak wygląda historia oraz kurs waluty czeskiej?

Historia waluty czeskiej

Pierwsze monety halerzowe weszły do obiegu już w 1927 roku, a banknoty koronowe – w 1927 roku. Za czasów panowania Habsburgów walutą była korona austro-węgierska. Natomiast w czasie II wojny światowej Czechy i Słowacja tworzyły jedno państwo, w którym wówczas obowiązywała korona czechosłowacka. W 1993 roku Czechy oficjalnie wprowadziły nową walutę, którą jest do dzisiaj korona czeska. Doszło do tego w wyniku rozpadu Czechosłowacji na Czechy i Słowację oraz reform walutowych, które doprowadziły do powstania korony czeskiej i słowackiej.
Jedna korona dzieli się na 100 halerzy, a w obiegu były monety o nominałach 10, 20 i 50 halerzy, jak również 1, 2, 5, 10, 20 i 50 koron oraz banknoty o wartości 20, 50,100, 200, 500, 1000, 2000 i aż 5000 koron. Jednak w roku 2003 wycofano z obiegu monety o nominałach 10 oraz 20, a w listopadzie 2008 przestał także obowiązywać nominał 50 i banknoty o wartości 20 koron.

Wygląd korony czeskiej

Korona czeska, kurs i historia waluty

Jeśli chodzi o wygląd monet i banknotów korony czeskiej, to na awersach monet znajduje się czeski lew herbowy, a na drugiej stronie widnieją stylizowane cyfry, które przestawiają konkretne wartość. Moneta koronowa o nominale 1 przedstawiała św. Wacława, 2 korony – ozdobny guzik z czasów Państwa Wielkomorawskiego, 5 koron – Most Karola w Pradze, 10 koron – katedrę w Brnie, 20 koron – św. Wacława, a 50 koron zdobił zamek królewski na Hradczanach.

Z kolei na banknocie o wartości 20 koron widniał król Przemysław Otokar I, 50 koron – św. Agnieszka Przemyślidka, 100 koron – karol IV, 500 koron – Božena Nemcova, 1000 koron František Palacký, 2000 koron Ema Destinnova, a banknot o wartości 5000 koron ma podobiznę Tomasza Garrigue Masaryka.

Na chwilę obecną korona czeska jest nadal walutą Republiki Czeskiej, a monety i banknoty są wytwarzane przez Mennice Czeską. Banknoty są drukowane na specjalnym papierze, gdzie składnikami są wełna oraz włókna kolorowe.

Rok 2015 był dla korony czeskiej najgorszy, ponieważ podjęto decyzję o dewaluacji narodowej waluty w celu ożywienia gospodarki poprzez eksport oraz inflację.

Data: 16.06.2016,  00:00