Bank PKO BP

Geneza uruchomienia Banku PKO BP

PKO BP - stare logo
Stare logo banku PKO BP

Początki banku PKO BP sięgają roku 1919. Wówczas określany był on jako Pocztowa Kasa Oszczędności. Powstał na mocy dekretu naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, a jego pierwszą centralę umiejscowiono w Warszawie. Następne oddziały zostały zlokalizowane we Lwowie oraz w Krakowie, Łodzi, Katowicach i Poznaniu. W 1920 roku bank zyskał status instytucji państwowej. Od momentu utworzenia banku PKO, datować można również początek wprowadzenia do obiegu polskiego złotego, który zastąpił zapożyczoną z Niemczech markę polską.

Po zakończeniu drugiej wojny światowej, podczas której bank znajdował się pod zarządem okupacyjnym, Pocztowa Kasa Oszczędności uległa przekształceniu w Powszechną Kasę Oszczędności. Tym samym oferta banku została wzbogacona o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla osób fizycznych. W latach siedemdziesiątych PKO wciąż działał w strukturach Narodowego Banku Polskiego, jednak zachowując swoją odrębność, a w 1987 ostatecznie stał się samodzielną instytucją, oferując swoje usługi pod szyldem Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.

Kursy walut PKO BP

Porównanie kursu Ekantor.pl z kursem banku PKO BP
Waluta Ekantor.pl kupuje od Ciebie walutę Bank kupuje od Ciebie walutę Ekantor.pl sprzedaje Tobie walutę Bank sprzedaje Tobie walutę
EURPLN 0,0000 4,0915 0,0000 4,4325
USDPLN 0,0000 3,7599 0,0000 4,0732
GBPPLN 0,0000 4,7770 0,0000 5,1751
CHFPLN 0,0000 4,1881 0,0000 4,4294
Załadowano 20.05.2024, godz. 08:57

Wykres kursu euro PKO BP

Wystąpił nieoczekiwany błąd podczas ładowania danych. Proszę spróbować ponownie później.
Kurs ekantor.pl
Kurs banku

Wykres kursu dolara PKO BP

Wystąpił nieoczekiwany błąd podczas ładowania danych. Proszę spróbować ponownie później.
Kurs ekantor.pl
Kurs banku

Wykres kursu funta PKO BP

Wystąpił nieoczekiwany błąd podczas ładowania danych. Proszę spróbować ponownie później.
Kurs ekantor.pl
Kurs banku

Wykres kursu franka PKO BP

Wystąpił nieoczekiwany błąd podczas ładowania danych. Proszę spróbować ponownie później.
Kurs ekantor.pl
Kurs banku

Cechy i działalność Banku PKO BP

PKO Bank Polski należy do polskich banków uniwersalnych, który już od stu lat dostarcza rozwiązania finansowe zarówno Polakom, jak i polskim przedsiębiorstwom. W ofercie PKO BP znajdują się usługi zarówno dla osób fizycznych, małych i średnich firm, jak i wielkich korporacji. Klienci banku mają możliwość zarządzania swoimi finansami bezpośrednio z placówek, które rozmieszczone są na terenie całego kraju, jak i za pomocą serwisu transakcyjnego. Bank posiada również szeroko rozbudowaną sieć bankomatów.

10 listopada 2004 Bank PKO BP zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank posiada spółkę krajową z najwyższą wartością akcji w wolnym obrocie. Część udziałów kontrolowany jest przez Skarb Państwa. Wśród akcjonariuszy znajduje się również Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny. Pozostałe udziały w kapitale zakładowym należą do innych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.

Bank PKO BP
PKO Bank Polski w Krakowie, Źródło Wikipedia, Autor: Flickr

Grupy Kapitałowe i Fundacja Banku PKO BP

PKO Bank Polski posiada znaczną ilość Grup Kapitałowych. Oprócz samej instytucji bankowej, w ich skład wchodzi wiele spółek zależnych i współzależnych, a także stowarzyszonych i zaprzyjaźnionych z bankiem. Obszar ich działania opiera się głównie na rynku finansowym, dostarczając bankowi rożne dodatkowe formy usług i produktów. Należą do nich m. in. nowatorskie fundusze inwestycyjne i emerytalne, faktoring oraz leasing, a także rozległy rynek nieruchomości.

Grupy Kapitałowe Banku PKO BP zajmują znaczącą pozycję wśród największych polskich pracodawców. Mając na uwadze ten fakt, bank utworzył w 2010 roku Fundację PKO BP, która stara się realizować wiele inicjatyw na rzecz dobra publicznego m. in. w dziedzinie oświaty, promowania kultury i sztuki, ochrony zdrowia i zapewniania pomocy społecznej, a także ochrony środowiska i dbania o przyrodę. W ten sposób bank wspiera wiele dziedzin rozwijających kapitał intelektualny i społeczny w Polsce i Europie.

Kursy walut innych banków

Porównaj kurs walut Ekantor.pl z kursem w Twoim banku

Ekantor.pl
0,00 Kurs: 0,0000

Wymieniając pieniądze jednorazwo w Ekantor.pl zyskujesz:

0,00

Wymieniając co miesiąc w ciągu roku w Ekantor.pl zyskujesz:

0,00
Zacznij oszczędzać już dziś!
Data: 28.08.2016,  00:00