Bank PKO BP

Geneza uruchomienia Banku PKO BP

PKO BP - stare logo
Stare logo banku PKO BP

Początki banku PKO BP sięgają roku 1919. Wówczas określany był on jako Pocztowa Kasa Oszczędności. Powstał na mocy dekretu naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, a jego pierwszą centralę umiejscowiono w Warszawie. Następne oddziały zostały zlokalizowane we Lwowie oraz w Krakowie, Łodzi, Katowicach i Poznaniu. W 1920 roku bank zyskał status instytucji państwowej. Od momentu utworzenia banku PKO, datować można również początek wprowadzenia do obiegu polskiego złotego, który zastąpił zapożyczoną z Niemczech markę polską.

Po zakończeniu drugiej wojny światowej, podczas której bank znajdował się pod zarządem okupacyjnym, Pocztowa Kasa Oszczędności uległa przekształceniu w Powszechną Kasę Oszczędności. Tym samym oferta banku została wzbogacona o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla osób fizycznych. W latach siedemdziesiątych PKO wciąż działał w strukturach Narodowego Banku Polskiego, jednak zachowując swoją odrębność, a w 1987 ostatecznie stał się samodzielną instytucją, oferując swoje usługi pod szyldem Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.

Kursy walut PKO BP

Cechy i działalność Banku PKO BP

PKO Bank Polski należy do polskich banków uniwersalnych, który już od stu lat dostarcza rozwiązania finansowe zarówno Polakom, jak i polskim przedsiębiorstwom. W ofercie PKO BP znajdują się usługi zarówno dla osób fizycznych, małych i średnich firm, jak i wielkich korporacji. Klienci banku mają możliwość zarządzania swoimi finansami bezpośrednio z placówek, które rozmieszczone są na terenie całego kraju, jak i za pomocą serwisu transakcyjnego. Bank posiada również szeroko rozbudowaną sieć bankomatów.

10 listopada 2004 Bank PKO BP zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank posiada spółkę krajową z najwyższą wartością akcji w wolnym obrocie. Część udziałów kontrolowany jest przez Skarb Państwa. Wśród akcjonariuszy znajduje się również Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny. Pozostałe udziały w kapitale zakładowym należą do innych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.

Bank PKO BP
PKO Bank Polski w Krakowie, Źródło Wikipedia, Autor: Flickr

Grupy Kapitałowe i Fundacja Banku PKO BP

PKO Bank Polski posiada znaczną ilość Grup Kapitałowych. Oprócz samej instytucji bankowej, w ich skład wchodzi wiele spółek zależnych i współzależnych, a także stowarzyszonych i zaprzyjaźnionych z bankiem. Obszar ich działania opiera się głównie na rynku finansowym, dostarczając bankowi rożne dodatkowe formy usług i produktów. Należą do nich m. in. nowatorskie fundusze inwestycyjne i emerytalne, faktoring oraz leasing, a także rozległy rynek nieruchomości.

Grupy Kapitałowe Banku PKO BP zajmują znaczącą pozycję wśród największych polskich pracodawców. Mając na uwadze ten fakt, bank utworzył w 2010 roku Fundację PKO BP, która stara się realizować wiele inicjatyw na rzecz dobra publicznego m. in. w dziedzinie oświaty, promowania kultury i sztuki, ochrony zdrowia i zapewniania pomocy społecznej, a także ochrony środowiska i dbania o przyrodę. W ten sposób bank wspiera wiele dziedzin rozwijających kapitał intelektualny i społeczny w Polsce i Europie.

Kursy walut innych banków

Porównaj kurs walut Ekantor.pl z kursem w Twoim banku

Ekantor.pl
0,00 Kurs: 0,0000

Wymieniając pieniądze jednorazwo w Ekantor.pl zyskujesz:

0,00

Wymieniając co miesiąc w ciągu roku w Ekantor.pl zyskujesz:

0,00
Zacznij oszczędzać już dziś!

Data: 28.08.2016,  00:00