Wpisy z wybranego dnia lub miesiąca
Data: 28 sierpnia 2016,  00:00
Geneza uruchomienia Banku PKO BP Początki banku PKO BP sięgają roku 1919. Wówczas określany był on jako Pocztowa Kasa Oszczędności. Powstał na mocy dekretu naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, ...