Wpisy z wybranego dnia lub miesiąca
Data: 11 listopada 2015,  00:00
Bilans płatniczy Strefa Euro – jest to raport, którego tworzeniem i publikowaniem zajmuje się Europejski Bank Centralny. Są w nim zawarte informacje dotyczące różnicy między eksportem a importem ...