Wpisy z wybranego dnia lub miesiąca
Data: 21 kwietnia 2018,  11:34
5/5 (1) Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego to najwyższy organ decyzyjny odpowiedzialny za ustalanie stóp procentowych i prowadzenie polityki pieniężnej Wspólnoty. Prawo głosu wśród jej ...