Wpisy z wybranego dnia lub miesiąca
Data: 20 grudnia 2015,  00:00
Termin „wolny rynek” oznacza w ekonomii sytuację na rynku, w której wymiana handlowa odbywa się w sposób naturalny, w wyniku dobrowolnych transakcji. Cena jest wyłącznie efektem ...