Wpisy z wybranego dnia lub miesiąca
Data: 12 kwietnia 2017,  00:00
Pula – potocznie deszcz Mimo swojego położenia, ze względu na bogactwo dóbr naturalnych, Botswana jest krajem, który notuje największy wzrost PKB na świecie. Jego podstawową jednostką ...
Data: 12 kwietnia 2017,  00:00 , Katarzyna Orawczak
W połowie tygodnia Polska zapozna się ze wskaźnikami inflacji bazowej. W szerszej perspektywie uwagę zwrócą informacje z Wielkiej Brytanii, dotyczące bezrobocia w tym kraju.   Wydarzenia ...
Data: 12 kwietnia 2017,  00:00 , Katarzyna Orawczak
W połowie tygodnia uwaga inwestorów skupia się przede wszystkim na niepokojach geopolitycznych, które skutkują odwróceniem się od ryzyka. Traci na tym polska waluta.   Wzrost i spadek ...