Inflacja bazowa w Polsce (poranny komentarz 12.04.2017)

W połowie tygodnia Polska zapozna się ze wskaźnikami inflacji bazowej. W szerszej perspektywie uwagę zwrócą informacje z Wielkiej Brytanii, dotyczące bezrobocia w tym kraju.

 

Wydarzenia gospodarcze, na które warto jeszcze dziś zwrócić uwagę:

  • Stopa bezrobocia – Wielka Brytania
  • Stopa bezrobocia – Wielka Brytania
  • Wskaźniki inflacji bazowej – Polska
  • Budżet federalny (USD) – USA
12.04.2017
Katarzyna Orawczak