Rada Prezesów, ECB, Europejski Bank Centralny, Ekantor.pl
21 kwietnia 2018,  11:34

Rada Prezesów ECB – kto tak naprawdę ma prawo głosu?

5/5 (1)

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego to najwyższy organ decyzyjny odpowiedzialny za ustalanie stóp procentowych i prowadzenie polityki pieniężnej Wspólnoty. Prawo głosu wśród jej członków określa tak zwany system rotacyjny.

W skład Rady wchodzi sześciu członków zarządu ECB oraz dziewiętnastu prezesów banków centralnych krajów euro. Od momentu dołączenia do tego grona Litwy w 2015 roku zmianie uległa zasada głosowania. Było to zgodne z decyzją Prezesów z grudnia 2002 roku.

Dlaczego wprowadzono rotację prawa głosu?

Rotacja ma utrzymać płynność decyzyjną Rady mimo stale powiększającego się grona krajów członkowskich. Traktaty unijne ustaliły, że system rotacyjny zostanie uruchomiony kiedy liczba prezesów krajowych banków centralnych przekroczy 18. Tak się stało wraz z dołączeniem do strefy euro Litwy – 1 stycznia 2015 roku.

Którym prezesom przysługuje prawo głosu w danym miesiącu?

Kraje strefy euro podzielono na na podstawie danych gospodarczych i finansowych na grupy. Prezesi państw o najsilniejszych gospodarkach – obecnie Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii i Holandii – dysponują czterema głosami. Pozostałym czternastu prezesom przysługuje jedenaście głosów. Poszczególni członkowie mogą korzystać z prawa głosu na zmianę, według z góry ustalonego na dany rok harmonogramu. Na rok 2018 wygląda on następująco:

rada prezesów ECB
[źródło: www.ecb.europa.eu; dostęp z dnia 11/03/2018]
Warto dodać, że sześciu członków zarządu ECB dysponuje stałym prawem głosu, nie podlegającym rotacji.

System rotacji głosów w Radzie Prezesów a amerykański Fed

System głosowania obowiązujący w ECB jest podobny do tego stosowanego przez amerykański Fed w Federalnym Komitecie Otwartego Rynku (FOMC). Tam stałe prawo głosu posiada siedmiu członków Rady Gubernatorów (oraz prezes nowojorskiego Fed), podobnie jak członkowie zarządu ECB. Natomiast prezesi z Chicago i Cleveland głosują co drugi rok, a prezesi z pozostałych dziewięciu okręgów – co trzeci. Ich europejscy odpowiednicy w Radzie ECB podlegają szybszej, comiesięcznej rotacji.

System rotacyjny działający w Radzie Prezesów ECB zapewnia sprawiedliwy i równomierny wpływ na wyniki głosowań. Nawet prezesi, którzy w danym miesiącu nie mają prawa głosu zachowują bowiem wpływ na ogół postępowania Rady, bo, jak można przeczytać na stronach ECB: “większość decyzji jest podejmowana przez Radę w duchu współpracy i na zasadzie konsensusu”.

Zobacz również:
Mario Draghi – kim naprawdę jest prezes ECB?

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *