Komisja Europejska

Komisja Europejska jest to instytucja, która zajmuje się opracowywaniem polityki wspólnotowej. Czuwa nad przestrzeganiem postanowień Traktatu na podstawie którego funkcjonuje UE. Komisja zajmuje się również tematami związanymi z polityką gospodarczą, zmianami w niej zachodzącymi,  z których przedstawia sprawozdanie Radzie Unii Europejskiej. Prowadzi również nadzór nad sytuacją finansów publicznych państw członkowskich. 

Komisja Europejska jest reprezentantem całej UE na arenie międzynarodowej. Posiada funkcję wykonawczą oraz pełni rolę rzecznika.

Do 1 maja 2014 w skład Komisji wchodziło 20 członków: dwóch z Niemiec, Hiszpanii, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii oraz po jednym z pozostałych państw członkowskich. Po okresie przejściowym po rozszerzeniu UE w skład Komisji wchodzi po jednym członku z każdego państwa przynależącego do Unii.

Data: 30.06.2015,  00:00