Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Międzynarodowy Fundusz Walutowy został założony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Należy do niego obecnie 185 członków. Polska była jednym z współzałożycieli.

Do głównych celów MFW należy:

  • czuwanie nad stabilnością kursów walutowych;
  • wspieranie handlu zagranicznego;
  • nadzorowanie międzynarodowej współpracy finansowej;
  • wspieranie członków środkami finansowymi, które mają być pomocą w rozwoju gospodarczym.

Funkcję Prezesa Zarządu Międzynarodowego Funduszu Walutowego pełni Christine Lagarde.

Data: 18.06.2015,  00:00