Sytuacja na rynku pracy USA

Sytuacja na rynku pracy USA – to bardzo duże sprawozdanie publikowane przez jedną z amerykańskich agencji monitorujących rynek pracy (Bureau of Labor Statistics). Raport ten jest tworzony z dwóch niezależnych od siebie wyników badań statystycznych. Jeden dotyczy tylko gospodarstw domowych i przedstawia sektor zatrudnienia z perspektywy pracownika, czyli mówi o sile roboczej, bezrobociu i ogólnie zatrudnieniu. Drugi dotyczy pracy w sektorze pozarolniczym i skupia się na godzinach pracy, zatrudnieniu, wysokości wynagrodzenia. Zarówno wyniki jednych jak i drugich statystyk są publikowane w połowie miesiąca. W końcowej wersji raport jest podzielony na:

  • stopę bezrobocia
  • zmienność zatrudnienia w sektorze pozarolniczym
  • zmienność zatrudnienia w sektorze prywatnym
  • długość tygodnia pracy
  • płaca godzinowa

Publikacja sprawozdania następuje zawsze w pierwszy piątek miesiąca

Data: 05.08.2015,  00:00