Główne pary walutowe

Główne pary walutowe to odniesienie wartości czterech najważniejszych walut, które określa i wycenia wartość określonej waluty. To działanie konieczne z uwagi na zmienną wartość względną walut.

Para walutowa jest odniesieniem wartości jednej waluty względem drugiej, w przypadku głównych par walutowych to zestawienie waluty bazowej do waluty kwotowanej. Takie zestawienie pozwala określić jaką kwotę należy wydać w celu nabycia jednej jednostki waluty bazowej.
Główne pary walutowe to odpowiednio: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF.

Data: 13.01.2016,  00:00