Wpisy z wybranego dnia lub miesiąca
Data: 13 stycznia 2016,  00:00
Główne pary walutowe to odniesienie wartości czterech najważniejszych walut, które określa i wycenia wartość określonej waluty. To działanie konieczne z uwagi na zmienną wartość względną walut. ...