Kurs Bid to inaczej kurs kupna, czyli kwota za jaką kupuje się daną walutę. Jest ona wyższa od kursu Ask, czyli kursu sprzedaży tej samej waluty. Obie wartości są niezwykle ważne w przypadku handlu walutami.
Kurs Bid używany jest m.in. do wyliczania spreadu, czyli różnicy między tymi dwoma kursami. Oznacza to że w przypadku zakupu waluty Bid jest kursem otwierającym pozycję. Od tego momentu różnica między nim a aktualnym kursem Ask oznacza spread. Różnicę pomiędzy tymi dwoma kursami opisuje się w wartości pips.

Data: 23.12.2015,  00:00