Chat with us, powered by LiveChat

Kurs walutowy

Kurs walutowy – jest to cena waluty krajowej wyrażona w walucie obcej. Dla polskiej gospodarki oznacza to wyrażenie wartości złotówki np. w euro, dolarze czy franku szwajcarskim.

Istnieją dwa sposoby wyrażania kursu walutowego dwóch krajów.

Metoda europejska – za jej pomocą możemy zapisać liczbę jednostek krajowego pieniądza przypadającego na jedną jednostkę pieniądza zagranicznego: 4,11 złotego za 1 euro czyli 4,11PLN/1EUR.

Metoda brytyjska – za jej pomocą zapisuje się liczbę jednostek zagranicznej waluty przypadającej na jedną jednostkę waluty krajowej: 0,24 euro za 1 złoty czyli 0,24EUR/1 PLN.

Kurs walutowy wywiera duży wpływ na budżet państwa. Jego wysokość ma istotne znaczenie przy osiąganiu dochodów i ponoszeniu wydatków przez dany kraj. Mamy dwie zależności, które powodują konkretne zmiany w gospodarce. Jeśli obserwowane jest osłabienie kursu danej waluty krajowej wzrasta znaczenie eksportu, a w ślad za tym idzie pobudzenie produkcji oraz konsumpcji. Te działania powodują wzrost dochodów państwa. Natomiast spadek wartości kursu waluty generuje koszty obsługi zadłużenia zagranicznego, przez co wzrastają wydatki budżetu państwa.

Na kurs walutowy wpływa wiele czynników, z których najważniejszymi są: wskaźniki makroekonomiczne, polityka monetarna, polityka gospodarcza i społeczna oraz aspekt psychologiczny (spekulacje uczestników rynku walutowego, które bardzo często są nieprzewidywalne).

 

Data: 24.07.2015,  00:00