Chat with us, powered by LiveChat

Rating – pojęcie anglojęzyczne stosowane w finansach. Określa ono wiarygodność kredytową emitenta, którym może być podmiot gospodarczy lub państwo. Ocenie poddawane jest zarówno ryzyko kredytowe, jak i sam proces przydzielania oceny.
Rating ma funkcję informacyjną, pozwalając oszacować potencjalnym inwestorom emitenta, marketingową – podnosi prestiż oraz wizerunek danego emitenta na rynku oraz cenotwórczą – jest sposobem na określenie premii dodatkowej do ceny długu.
Ocena ratingowa jest przyznawana przez specjalizujące się w tego rodzaju praktykach agencje, o ugruntowanej pozycji i wiedzy, musi być ona obiektywna oraz całkowicie niezależna.

Data: 07.01.2016,  00:00