Dźwignia finansowa
10 grudnia 2015,  12:03

Ryzyko walutowe

5/5 (1)

Zawieranie transakcji w innej walucie, niż ta, którą posługujemy się na co dzień, może w pewnych sytuacjach nieść korzyści i przełożyć się na zyski. Jednak, nie zawsze tak być musi. Każda transakcja finansowa, poniesiona w obcej walucie niesie za sobą tzw. ryzyko walutowe. Sprawdźmy, co to jest.

Co rozumiemy pod pojęciem ryzyka walutowego?

W zarządzaniu i obrocie finansami, znajdziemy termin ekonomiczny, który fachowcy określają jako ryzyko walutowe. Jest to możliwość wystąpienia wahań kursu danej waluty, względem innej. Ryzyko przejawia się w naszej niewiedzy w momencie podejmowania decyzji finansowej, np. inwestycyjnej lub kredytowej, a dokładniej mówiąc, nie tyle niewiedzy, co po prostu braku możliwości określenia kierunku i rozmiaru wahań kursu danej waluty w najbliższym czasie. Następstwem tego procesu może być zarówno strata wiążąca się z pogorszeniem sytuacji finansowej lub zysk, który taką sytuację znacznie poprawi.

Jakie są rodzaje ryzyka walutowego?

Ryzyko walutowe, to termin ekonomiczny, który w praktyce może zaistnieć pod postacią dwóch wariantów, określanych jako ryzyko transakcyjne oraz ryzyko księgowe. Różnicują się one między sobą przede wszystkim namacalnością, przejawiającą się bieżącą materializacją. Sprawdźmy, na czym dokładnie to polega.

Ryzyko transakcyjne

Mamy z nim do czynienia wtedy, kiedy zawieramy transakcję finansową w obcej walucie. Spodziewany bilans transakcji określany jest w momencie zawarcia umowy, jednak realny jej wynik finansowy, poznamy w momencie otrzymania zapłaty, co wiążę się z możliwością zmiany kursu waluty, w jakiej ma nastąpić rozliczenie. Jeżeli dajmy na to, zaciągamy transakcję w wyniku, której kontrahent zobowiązuje się do płatności na naszą korzyść w obcej walucie w wysokości kwoty X, jej realna stawka w przeliczeniu na walutę obowiązującą w państwie, w którym znajduje się przedsiębiorstwo, może być wyższa lub niższa. Jeżeli płatność ma nastąpić w Euro i wynieść np. 1000E, w dniu zawierania umowy kurs Euro wynosi przykładowo 4 zł, spodziewamy się otrzymać płatność (po upływie wyznaczonego wcześniej terminu) 4000zł. Jeżeli zaś w między czasie, kurs Euro wzrośnie np. do 4,2 zł, otrzymamy większą niż spodziewana płatność – 4200 zł. Jeżeli spadnie, np. do 3,50 zł, otrzymamy kwotę mniejszą niż wcześniej założona – 3500zł.

Ryzyko księgowe

Działa dokładanie na takich samych zasadach, jak ryzyko transakcyjne, jest bowiem również uzależnione od wahań kursu obcej waluty. Różnica polega na tym, że ryzyko księgowe łączy się z posiadaniem aktywów lub pasywów, a spadek lub wzrost ich wartości, nie jest odczuwalny od razu, gdyż środki stanowią jedynie wartość księgową, a nie namacalną płatność. W przeciwieństwie do ryzyka transakcyjnego, w którym kontrahenci od razu odczuwają zmienność kursu walutowego, odczucie zmiany kursu waluty przy aktywach lub pasywach, zostanie odnotowane dopiero po zrealizowaniu wypłaty, którą można odwlec w czasie, licząc na kolejne, bardziej korzystne wahania.

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *