Wnioski o zasiłki dla bezrobotnych

Wnioski o zasiłki dla bezrobotnych – raport, który jest tworzony przez amerykański Departament Pracy. Znajdują się w nim informacje o liczbie osób, które dokonały wpisu na listę bezrobotnych. Tym samym przedłożyły wniosek o przyznanie zasiłku dla osób bezrobotnych. Podana ilość dotyczy tylko ludzi, którzy zrobili to po raz pierwszy.

Data: 10.11.2015,  00:00