Chat with us, powered by LiveChat
Wpisy z wybranego dnia lub miesiąca
Data: 10 listopada 2015,  00:00
Wnioski o zasiłki dla bezrobotnych – raport, który jest tworzony przez amerykański Departament Pracy. Znajdują się w nim informacje o liczbie osób, które dokonały wpisu na listę bezrobotnych. Tym ...
Data: 18 września 2015,  00:00
Stopa bezrobocia – przy wyliczaniu tego wskaźnika jest brana pod uwagę liczba ludzi zarejestrowanych jako bezrobotnych, którzy należą do grupy aktywnych zawodowo. Z powyższej grupy są wykluczone ...