Co wpływa na kursy walut?
1 lutego 2016,  00:00

Co wpływa na kursy walut?

5/5 (1)

Z każdym dniem możemy obserwować wahania w kursach walut – niezależnie od tego, czy mamy tutaj na myśli euro, dolara czy japońskie jeny zasada jest taka sama – kurs waluty w dużej mierze związany jest z relacją popytu do podaży. Co wpływa na kursy walut i w jaki sposób możemy odczytywać sytuacje na rynkach finansowych w perspektywie ich zmiany?

Na sytuacje na rynku walutowym wpływają trzy podstawowe czynniki: społeczny, ekonomiczny oraz psychologiczny.

1) Czynnik społeczny

Sytuacje społeczną należy rozpatrywać w połączeniu niejako podejścia władz publicznych do społeczeństwa – jeżeli danemu społeczeństwu żyje „się dobrze”, mają zagwarantowany odpowiedni poziom egzystencji oraz komfort życia, to możemy mówić o sytuacji spokoju społecznego wyrażającego się chociażby w braku demonstracji, zrywów społecznych czy innych działań destabilizujących sytuację gospodarczą. Tym samym im większe zadowolenie społeczne, tym większe zaufanie inwestorów i tym większa wartość lokalnej waluty.

cta_cta_ekantor.pl_kantor_internetowy_wymiana_walut_online_10%taniej_niż wbanku_blog_finansowy

2) Czynnik ekonomiczny

kursy walut, analiza finansowa, komentarze walutowe

To właśnie w tym miejscu możemy mówić o relacji popytu do podaży w kontekście walutowym. Państwa stosunkowo rzadko ingerują w waluty, a realna wartość konkretnych walut wynika z gry rynkowej opierającej się na czynnikach ekonomicznych i zjawiskach gospodarczych, między innymi:
– poziom stóp procentowych (wzrost stóp procentowych to większy popyt na daną walutę związany ze zwiększonym zapotrzebowaniem inwestorów),
– poziom inflacji (spadek siły nabywczej pieniądza wpływa na brak podwyżek stóp procentowych, a tym samym zmniejsza popyt na walutę),
– tempo wzrostu gospodarczego (w krótkim czasie wpływa na wzrost wartości waluty, jednak jest to jedynie wzrost spekulacyjny – w dłuższej perspektywie czasowej duży wzrost gospodarczy powoduje spadek wartości waluty),
– stopa bezrobocia (im mniejsze bezrobocie tym więcej transakcji związanych z importem, co wpływa na większa podaż waluty na rynkach międzynarodowych, a tym samym osłabienie jej wartości).

3) Czynnik psychologiczny

Ostatnim czynnikiem jest czynnik psychologiczny, który pomimo tego, że jest niezwykle istotny, to w żaden sposób nie może być zmierzony i dokładnie opisany – nigdy do końca nie można przewidzieć działań człowieka, które maja wpływa na kursy walut. Najważniejsze są tutaj jednak emocjonalne reakcje oraz psychologia tłumu, które są ze sobą powiązane. Zniecierpliwieni inwestorzy podejmują masowo decyzje, które nie są logicznie uzasadnione, a tym samym albo kurs waluty rośnie albo spada (w zależności od rodzaju decyzji).

Podsumowując, na kurs walut wpływa bardzo wiele różnorodnych czynników i nie zawsze możliwe jest dokładne określenie na jakim poziomie będzie znajdował się kurs danej waluty za kilka dni, miesięcy czy lat!

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *