Wskaźnik AD

Wskaźnik AD opisuje ruchy zachodzące w wykresach kursów walut (i nie tylko). Opiera się on na założeniu, że kierunek ruchu ceny jest pewniejszy w przypadku dużej zmiany wolumenu. Oznacza to, że duży wzrost lub spadek cen jest zapowiedzią dalszego wzrostu lub spadku w perspektywie krótkoterminowej. Wskaźnika AD używa się często do przewidywania zmian kursów w tej perspektywie.
Dzięki trafnemu przewidywaniu trendów w kursach walut można skuteczniej planować wszelkie strategie marketingowe, zwłaszcza te dotyczące bezpośrednio handlu opartego na kursach.

Data: 16.12.2015,  00:00