31 października 2016,  00:00

Prowadzisz handel z zagranicznym kontrahentem? Zobacz, jak zniwelować ryzyko walutowe

Przystąpienie w 2004 roku do Unii Europejskiej wpłynęło korzystnie na rozwój międzynarodowego handlu. Wraz z przyłączaniem do wspólnoty Polska miała się znaleźć w strefie euro, tak się jednak nie stało, a nasi przedsiębiorcy musieli nauczyć się funkcjonować w cieniu ryzyka kursowego.

Ryzyko walutowe czy zagraża twojej firmie?

Ryzyko kursowe wynika z wahań notowań jednej waluty w stosunku do drugiej, czego skutkiem może być polepszenie lub pogorszenie sytuacji finansowej danej firmy. W przypadku, gdy wartość złotówki na rynku się umacnia, oferta polskiego przedsiębiorcy staje się mniej korzystna dla zagranicznych odbiorców, a wypłata zakontraktowanej kwoty po przewalutowaniu jest niższa niż wstępnie zakładano. I na odwrót. Słabszy złoty to lepsza konkurencyjność na obcym rynku i wyższa wypłata w złotówkach.

Zagrożenia płynące z wahań kursów walut dotykają nie tylko jednostek prowadzących handel międzynarodowy, ale również polskie przedsiębiorstwa, które uzyskały dofinansowanie na swoją działalność ze strony Unii Europejskiej.

Jak zniwelować ryzyko wynikające ze zmienności walut?

W związku z powyższym wśród wielu przedsiębiorców rodzi się potrzeba znalezienia odpowiedniego sposobu na wymianę otrzymanych pieniędzy. Najprostszym rozwiązaniem jest założenie konta walutowego, na które kontrahent przelewa zapłatę za wykonaną usługę lub produkt. Pieniądze można następnie przewalutować po kursie banku. Zdarza się jednak, że poszczególne banki narzucają dość wysokie spready, będące różnicą pomiędzy kursem kasowym a kursem terminowym, dlatego bardziej opłacalnym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług kantoru internetowego, takiego jak Ekantor.pl. Różnica kursowa w tym przypadku jest niższa, a to zmniejsza ryzyko walutowe związane z handlem międzynarodowym. Wciąż spotkać można także właścicieli firm wymieniających waluty w sposób tradycyjny, za pośrednictwem stacjonarnego kantoru. Takie działanie jest nie tylko niekorzystne dla przedsiębiorcy, ale również niebezpieczne ze względu na operowanie gotówką.

Inne możliwości zmniejszenia ryzyka kursowego

Chcąc podejmować racjonalne decyzje oraz zminimalizować ryzyko płynące ze zmienności kursów przedsiębiorca ma możliwość ubezpieczenia się od ryzyka walutowego poprzez wykupienie polisy (niestety ta opcja wciąż nie jest w pełni wykorzystywana ze względu na wysokie koszty). Warto również przemyśleć kwestię zatrudnienia dyrektora finansowego, który doradzi jak prowadzić handel z zagranicznym odbiorcą tak, by generować na tym zyski, a nie straty.

Duża zmienność cechująca rynek finansowy oraz obecnie panujące na rynku nastroje niepewności nie pozwalają całkowicie zniwelować ryzyka związanego z kursem walut. W tym przypadku o wiele lepszym rozwiązaniem jest jednak zapobieganie niż późniejsze leczenie. Nie należy zapominać o tym, że ryzyko znika dopiero, gdy kwota znajdująca się na fakturze zostanie już przewalutowana.

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *