Split payment - vat kto powinien sie martwic na czym polega
12 stycznia 2018,  12:12

Split payment – kto powinien się martwić?

5/5 (2)

Podatek od towarów i usług jest najważniejszym źródłem dochodów państwa. Nie dziwi więc fakt, że państwo chce zabezpieczyć wpływy z tego tytułu. A tymczasem nasz kraj znajduje się w czołówce krajów UE pod względem wielkości luki VAT. Stąd też pojawiają się coraz to nowe pomysły mające pomóc uszczelnić polski system podatkowy. Jednym z nich jest mechanizm split payment.

Oto odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące mechanizmu split payment

Na czym polega split payment?

Pod tym anglojęzycznym terminem kryje się mechanizm podzielonej płatności. Polega on na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę odbywać się będzie na dwóch płaszczyznach. Nabywca na jeden rachunek rozliczeniowy dokona przelewu za wartość sprzedaży netto, natomiast na drugi -służący wyłącznie do tego celu rachunek- wartość podatku VAT.

Kogo będzie obowiązywał mechanizm podzielonej płatności?

Split payment będzie znajdował wyłącznie zastosowanie w transakcjach B2B, czyli pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Nie będzie on dotyczył klientów indywidualnych. Warto również zauważyć, że w ustawie widnieje zapis o dobrowolności stosowania mechanizmu. Oznacza to, że wybór leżeć będzie po stronie nabywcy i może być on decyzją wybiórczą tj. decydując się na opłacenie jednej faktury z zastosowaniem split payment, kolejną można będzie opłacić w sposób tradycyjny.

Kto będzie miał dostęp do rachunku?

Wszystkie środki zebrane na specjalnym rachunku są wyłączną własnością podatnika i tylko on będzie miał możliwość zarządzania znajdującymi się na nim pieniędzmi. Różnica polega jednak na tym, że cele do jakiego mogą służyć środki będą mocno ograniczone. I właśnie wobec tej części zmian duża część przedsiębiorców miała obawy. Środki znajdujące się na koncie byłyby bowiem w pewnym stopniu zamrożone, co może spowodować utratę płynności finansowej niektórych firm. Według ustawy pojawi się jednak możliwość wystąpienia z wnioskiem o dokonanie przelewu pieniędzy z rachunku VAT na rachunek bankowy przedsiębiorcy.

Jakie będą opłaty związane z prowadzeniem dodatkowego rachunku?

Obiekcje zgłaszane przez banki były jedną z przyczyn przesuwania terminu wdrożenia split payment. To właśnie na barkach tych instytucji będzie leżał obowiązek prowadzenia rachunków VAT. Rachunki będą otwierane bez konieczności zawierania osobnej umowy i nie będą obciążone dodatkowymi prowizjami czy opłatami dla banku. Pieniądze zgromadzone na rachunku mogą być natomiast oprocentowane.

Czy korzystanie ze split payment niesie ze sobą dodatkowe korzyści?

Niesie, inaczej mogłoby zabraknąć chętnych do korzystania z takiego rozwiązania. Zachętą ma być zwolnienie podatnika z przepisów dotyczących odpowiedzialności solidarnej (więcej na ten temat można znaleźć w Dziale Xa ustawy o VAT) oraz wyłączenie z pewnych sankcji zawartych w art. 112b ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 112c ustawy o VAT. Na dodatkowe profity mogą również liczyć osoby, które zdecydowały się na zwrot różnicy podatku na rachunek VAT. Wówczas urząd będzie miał obowiązek wykonać go w terminie 25 dni, bez możliwości przedłużenia.

Jakie są minusy wprowadzenia split payment?

Mechanizm podzielonej płatności nie każdemu przedsiębiorcy przypadnie do gustu. Obok wyżej wspomnianych problemów z płynnością finansową, pojawią się bowiem również dodatkowe koszty, które dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców mogą okazać się dużym obciążeniem. Koszty te będą wynikać przede wszystkim z potrzeby dostosowania informatycznych systemów w firmach korzystających ze zautomatyzowanych przelewów do potrzeb płatności podzielnych, a także ewentualnego zwiększenia nakładów na obsługę księgowości.


Idea jest dobra – uszczelnienie polskiego systemu podatkowego. Z założenia ma to nie tylko ustabilizować wpływy do budżetu państwa płynące z podatku VAT, ale również zwiększyć konkurencyjność uczciwych przedsiębiorców. Pytanie tylko czy przy okazji ci uczciwi przedsiębiorcy nie stracą płynności finansowej?

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *