dyrektor finansowy
3 października 2016,  00:00

Rola dyrektora finansowego w małym i średnim przedsiębiorstwie

Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ma dominującą rolę w kształtowaniu obecnej gospodarki, zarówno tej europejskiej, jak i krajowej. Według danych GUS (stan na 2013 r.) w Polsce działa 1,77 mln aktywnych przedsiębiorstw niefinansowych, z czego małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią aż 99,8%. Wytwarzają one blisko połowę polskiego PKB, dlatego tak ważne jest aby stworzyć w kraju klimat, umożliwiający ich dalszy rozwój.

Niestety. Dzieje się czasem wręcz odwrotnie i po okresie silnego rozwoju przedsiębiorstwa MSP popadają w marazm. Kluczem do dalszego postępu firmy okazuje się zdolność do optymalizacji kosztów oraz do pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania. Osoby prowadzące własną działalność, często w sposób intuicyjny, podejmują się czynności, mających opłacić dalsze inwestycje i napędzić rozwój, jednak niemożność realnej oceny podejmowanych kroków powoduje, że przedsiębiorstwo zamiast ugasić pragnienie, jedynie zachłystuje się nowymi perspektywami. W efekcie tych działań jedynym zyskiem okazuje się być… generowanie dalszych strat.

Czas, gdy przedsiębiorstwa z sektora MSP walczą o przetrwanie, wykorzystywany jest przez duże firmy, które zatrudniają w swoich szeregach menadżerów finansowych. Podejmują oni ważne decyzje gospodarcze i przyczyniają się do dalszego postępu. Czy ich rola byłaby równie nieoceniona w mniejszych jednostkach?

Dyrektor finansowy to osoba, która odpowiedzialna jest za kształtowanie strategii finansowej firmy, a także nadzorująca jej realizację. Na podstawie danych, raportów i własnego doświadczenia potrafi wykreować długoterminową wizję rozwoju, jednak dbając o przyszłość nie traci z oczu teraźniejszości. Potrafi poprawić aktualne wyniki przedsiębiorstwa oraz zadbać o jego płynność finansową. Tworzy raporty, optymalizuje koszty oraz politykę podatkową. Nadzoruje pracę działu finansowo-księgowego. Doradza kierownictwu i często podejmuje kluczowe decyzje w kwestii inwestycji.

Znacznie dyrektora finansowego jest jeszcze większe w przypadku, gdy przedsiębiorstwo rozpoczęło lub prowadzi współpracę międzynarodową, ponieważ pozwala on wtedy zabezpieczyć firmę przed ryzykiem związanym ze zmiennością walutową. Umiejętność analizowania i przewidywania wahań kursu walutowego, a także sprawne przeprowadzenie przez proces przewalutowania np. poprzez wybór najkorzystniejszego kantoru online, może okazać się dodatkowym zastrzykiem poprawiającym płynność finansową i na odwrót. Brak znajomości praw rynku szybko i skutecznie może osłabić budżet przedsiębiorstwa.

Korzyści płynące ze znajomości kursu walut w poszczególnych kantorach może zobrazować poniższy przykład.

dyrektor fiinansowy

Mimo tak szerokiej gamy obowiązków, przedsiębiorstwa z sektora MSP często wzbraniają się przed zatrudnieniem dyrektora finansowego, co najczęściej związane jest z obawami właścicieli firm przed utratą samodzielności, dopuszczeniem osoby z zewnątrz do szczegółowych danych oraz wydatkami związanymi z kolejnym stanowiskiem pracy. Skutkiem tego przyjęło się przekazywanie tych zadań na barki księgowych, jednak chociaż posiadają oni wiedzę o rachunkach firmy, to ich kompetencji nie można nazwać mianem pragmatycznych i koniec końców niewykorzystany w praktyce potencjał ginie pod stosem dokumentacji.

W związku z powyższym w trosce o przyszłość przedsiębiorstwa, zwłaszcza tego współpracującego z zagranicznymi klientami warto jest rozważyć kwestię zatrudnienia dyrektora finansowanego lub współpracę z finansistą podczas wdrażania konkretnych projektów.

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *