Korelacje
21 czerwca 2017,  00:00

Wpływ głównej pary walutowej na notowania złotego

Trudność w podjęciu decyzji o tym, jaki moment jest najlepszy na zakup danej waluty, rośnie wprost proporcjonalnie do ilości jednostek, jakie zamierzamy nabyć. Zrozumiałe więc jest, że nie chcemy pozostawiać wszystkiego przypadkowi, jednak czy mówiąc o -cechującym się tak dużą zmiennością- rynku Forex można liczyć na coś więcej niż przypadek?

 

Kurs waluty danego kraju nie rośnie ani nie spada swobodnie, a uzależniony jest od wielu czynników:

  • polityki pieniężnej banku,
  • polityki rządu,
  • danych makroekonomicznych,
  • nastrojów krajowych,
  • wypowiedzi poszczególnych ludzi,
  • zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi parami walutowymi.

 

Wskaźnik korelacji liniowej Pearsona na rynku walutowym

Liniowy wskaźnik korelacji Pearsona to narzędzie, które z matematyki trafiło wprost na rynek walutowy. Został on opracowany przez prekursora statystyki matematycznej Karla Pearsona i pozwala zbadać poziom zależności liniowej między zmiennymi – mówiąc o rynku Forex są nimi notowania par walutowych. Wyznacza się go na na podstawie dziennych kursów zamknięcia z określonej liczby sesji.

Wskaźnik przyjmuje wartości w przedziale od -1 poprzez 0 do 1, a to oznacza, że korelacje zachodzące pomiędzy walutami mogą być silne, słabe bądź neutralne. W praktyce wygląda to tak, że im wartość bliższa zeru, tym mniejsze zależności zachodzą w poszczególnych parach. Wysoka wartość ujemna oznacza zatem, że wzrost jednego instrumentu może przełożyć się na spadek w obrębie drugiego. W ten sposób można odnaleźć pary walutowe, których zachowanie jest podobne.

 

Ekantor.pl

Współczynnik korelacji w praktyce

Na rynku walutowym parą, która wywołuje silne zainteresowanie wśród inwestorów jest ta określana mianem głównej, czyli EUR/USD. Jednak czy rzeczywiście przebieg notowań eurodolara może mieć istotny wpływ na sytuację złotego? Przyglądając się współczynnikowi korelacji z ostatnich 30 sesji (stan na dzień 20.06.2017) można zauważyć silną zależność pomiędzy kursem EUR/USD, a USD/PLN.  Współczynnik korelacji wynosi -0,97, a to oznacza, że jest duże prawdopodobieństwo iż zmiana głównej parze przełoży się na notowania dolara ze złotym. Zaskoczeniem może natomiast być słabe powiązanie EUR/USD z kursem EUR/PLN. Należy jednak pamiętać, że korelacje są zmienne w czasie, zatem zawężając lub poszerzając okres, współczynnik ten może prezentować się zupełnie inaczej.

 

Korleacje FX

 

Chcąc podjąć świadomie decyzję o wymianie nie można zatem wyłącznie skupiać się na współczynniku korelacji liniowej. Dlatego dobrze jest szukać takich par, których silna relacja posiada również fundamenty w postaci czynników gospodarczych i politycznych.

Współczynnik korelacji nie daje co prawda jednoznacznej odpowiedzi na to, kiedy warto inwestować w daną walutę, jednak w połączeniu z wiedzą na temat zachodzących zależności gospodarczych, jest solidną podstawą do świadomego podjęcia decyzji o wymianie.

 


Artykuł znajdujący się powyżej został stworzony dla celów informacyjnych i stanowi jedynie ocenę i wyrażenie osobistych poglądów autora, które nie są rekomendowane jako wskazówki do dokonywania transakcji zarówno na rynku walutowym jak i akcji. Nie powinny one być używane jako rady w podejmowaniu lub wstrzymywaniu się od jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności powyższe analizy nie mogą być traktowane jako informacje stanowiące rekomendację dotyczącą instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców w myśl rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku (Dz. U. 2005r. nr 206, poz. 1715) i art. 42 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (t. jedn. Dz. U. 2014 poz. 94 z późn. zm.) Odpowiedzialność za podjęcie lub zaniechanie decyzji na podstawie artykułu ponosi jedynie użytkownik. Ekantor.pl jako właściciel praw autorskich powyższej publikacji zabrania kopiowania oraz rozpowszechniania tego opracowania bez wcześniejszej jego zgody.

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *