Z czego wynika zmienność rat w kredytach walutowych?
20 lutego 2016,  00:00

Z czego wynika zmienność rat w kredytach walutowych?

Kredyty w obcej walucie wciąż są bardzo popularne, choć prawdziwy boom na tego rodzaju kredyty przypadł na lata 2005-2007, kiedy Polacy chętnie zaciągali kredyty denominowane we frankach szwajcarskich. Jego kurs był przez lata stabilny, a oprocentowanie obowiązujące w Szwajcarii niższe, niż dla kredytu w złotówkach.

Po wahaniach na rynkach finansowych kurs franka wzrósł, czego konsekwencją był również wzrost raty kredytu. Zmienność kursów walut sprawia, że kredyt w obcej walucie zawsze wiąże się z ryzykiem. Przy korzystnych kursach walut może być jednak bardzo opłacalny. Decyzja zawsze należy do kredytobiorcy.

Rzeczywisty kredyt walutowy

Pierwszym rodzajem kredytu jest rzeczywisty kredyt walutowy, który przyznawany i spłacany jest w obcej walucie. Pomijany jest tutaj etap zakupu od banku walut po kursie sprzedaży.

Denominowany kredyt walutowy

Częściej można spotkać się z denominowanym kredytem walutowym. Waluta obca, w której przyznawany jest kredyt, traktowana jest tylko jako punkt odniesienia. Rata spłacana jest po przeliczeniu na złotówki według obowiązującego kursu walutowego. Jego zmienność sprawia, że również wysokość rat nieustannie zmienia się. Może być ona zarówno niższa, jak i wyższa.

Ryzyko walutowe

Zależność wysokości rat kredytu od wahań kursu walutowego jest jednocześnie wadą i zaletą tego rodzaju zobowiązania. Warto jednak wiedzieć, że zazwyczaj w umowie z bankiem mamy zapis o możliwości przewalutowanie kredytu z waluty obcej na złotówki, co zmniejsza skutki dużych różnic kursowych. Co ciekawe, w większości przypadków zmiana waluty kredytu na złotówki jest nieopłacalna – w obecnym momencie kurs złotówki sprawia, że bardziej korzystne jest przeanalizowanie rynku i zaciągnięcie kredytu w jednej z walut obcych.

Spread

Spread to określenie na różnicę między kursem sprzedaży, a ceną kupna walut. Jego wartość to zazwyczaj kilka procent. Przy udzielaniu kredytów walutowych banki przeliczają kredyt na podstawie kursu kupna waluty obcej, natomiast przy spłacie brany jest pod uwagę dzienny kurs sprzedaży. Kiedy transakcja jest bezkosztowa? Jeśli spread wynosi 0 – wtedy nikt nie traci na przeliczeniu. Niestety takich transakcji się nie spotyka. Jedyną najkorzystniejszą metodą na zminimalizowanie kosztów przy kredycie zaciągniętym w walucie obcej jest wymiana walut w kantorze internetowym, który ma zawsze dużo lepsze spready niż bank.

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *