Ethereum – wszystko, co musisz wiedzieć o ETH

Co to jest Ethereum?

Ethereum to otwarta, ogólnodostępna, rozproszona platforma obliczeniowa typu blockchain oraz system operacyjny z funkcjonalnością inteligentnego kontraktowania (skryptowania). Obsługuje zmodyfikowaną wersję konsensusu Nakamoto za pośrednictwem działań opartych na transakcjach. Wraz z Bitcoinem, Ethereum jest uważane za jedną z pionierskich platform w rozproszonej księgowości i technologii blockchain. Powszechnie termin Ethereum jest często używany zamiennie z Ether, odnoszący się do kryptowaluty generowanej w platformie. ETH może być przenoszony między kontami i wykorzystywany do kompensacji węzłów wydobywczych uczestników dla wykonanych obliczeń.

Ethereum zapewnia zdecentralizowaną wirtualną maszynę Ethereum Virtual Machine (EVM), która może wykonywać skrypty za pomocą międzynarodowej sieci publicznych węzłów. Mechanizm cen transakcji wewnętrznych „Gas” służy do ograniczania spamu i alokacji zasobów w sieci.

ETH – historia?

ethereum-ethProjekt Ethereum został zainicjowany pod koniec 2013 roku przez Vitalika Buterina, badacza kryptowalut i programistę. Powstanie nowej kryptowaluty argumentował tym, że Bitcoin potrzebuje języka skryptowego do tworzenia aplikacji. Zaproponował więc stworzenie nowej platformy, z bardziej ogólnym językiem skryptowym. W momencie publicznego ogłoszenia projektu w styczniu 2014 roku, najważniejszymi członkami zespołu Ethereum byli Vitalik Buterin, Mihai Alisie, Anthony Di Iorio i Charles Hoskinson.

Formalne opracowanie projektu oprogramowania Ethereum rozpoczęło się na początku 2014 roku, za pośrednictwem szwajcarskiej firmy Ethereum Switzerland GmbH (EthSuisse). Następnie utworzono szwajcarską fundację non-profit, Ethereum Foundation. Rozwój został sfinansowany za pośrednictwem crowdsale, które miało miejsce między lipcem a sierpniem 2014 roku. System ostatecznie uruchomiono 30 lipca 2015 roku. W sumie społeczności sprzedanych zostało 11,9 miliona monet, co stanowi około 13% całkowitej podaży w obiegu. W 2016 roku w wyniku załamania projektu DAO, Ethereum zostało podzielone na dwa oddzielne bloki bloków – nowa wersja stała się Ethereum (ETH), a oryginał kontynuowano jako Ethereum Classic (ETC).

Najważniejsze cechy Ethereum

Ether to kryptowaluta, która zapewnia publiczną rozproszoną księgę transakcji. ETH jest używany do płacenia za jednostkę obliczeniową wykorzystywaną w transakcjach oraz innych przejściach państwowych, a także do opłat transakcyjnych i usług obliczeniowych w sieci Ethereum. Podobnie jak w przypadku innych kryptowalut, ważność każdego ETH jest zapewniona przez blockchain. Jest on stale rosnącą listą rekordów zwanych blokami, które są połączone i zabezpieczone przy użyciu kryptografii. W założeniach blockchain jest z natury odporny na modyfikację danych.

Jest to otwarta, rozproszona księga rachunkowa, która rejestruje transakcje między dwiema stronami w sposób efektywny, możliwy do zweryfikowania oraz stały. W przeciwieństwie do Bitcoina, Ethereum używa kont i sald w sposób zwany przejściami stanów. Nie polegają one na niewydanych wyjściach transakcji (UTXO), ponieważ stan obejmuje bieżące salda wszystkich kont i dodatkowych danych. Nie jest więc przechowywany na blockchain, tylko w osobnym rozgałęzieniu.

Ile kosztuje Ethereum?

Wartość waluty Ethereum wzrosła w 2017 roku o ponad 13 procent, a całkowita podaż ETH wyniosła 98 milionów w styczniu 2018 roku. W 2017 roku wydobycie wygenerowało 9,2 mln nowych jednostek ETH, co odpowiada 10% wzrostowi ich całkowitej podaży. Oczekuje się, że zastosowane w Ethereum protokoły Casper FFG i CBC obniżą stopę inflacji między 0,5% a 2%. Obecnie nie ma wdrożonego sztywnego limitu na całkowitą podaż ETH. Przewiduje się jednak, że kryptowaluta zakończy się w pewnym momencie i stanie się deflacyjna.
Ethereum może być przedmiotem handlu zwykłych maklerów walutowych oraz giełd kryptowalut, a także wielu internetowych portfeli kryptowalutowych. Od stycznia 2018 roku co najmniej 150 sklepów akceptuje ETH jako środek płatniczy.

Opłaty transakcyjne są na ogół znacznie niższe dla ETH, niż dla BTC. W grudniu 2017 roku mediana opłaty transakcyjnej za usługę Ether odpowiadała 0,33 USD, podczas gdy dla Bitcoin równa była 23 USD.

ETH – co jeszcze musisz wiedzieć?

Ethereum różni się od Bitcoin w wielu innych aspektach. Czas blokowania wynosi od 14 do 15 sekund, w porównaniu z 10 minutami Bitcoina. Transakcje różnią się złożonością obliczeniową, wykorzystaniem przepustowości i potrzebami w zakresie przechowywania. Ethereum używa systemu kont, w którym wartości są obciążane bezpośrednio z rachunków i przypisywane do innych użytkowników, w przeciwieństwie do systemu UTXO Bitcoina. Oba systemy mają swoje wady i zalety, przede wszystkim pod względem przestrzeni dyskowej i złożoności, a także poziomu bezpieczeństwa i anonimowości.

Portfel kryptowalutowy przechowuje publiczne i prywatne klucze lub adresy, które mogą być używane do odbierania lub wydawania ETH. W Ethereum jest to niepotrzebne, ponieważ nie działa w schemacie UTXO. Za pomocą klucza prywatnego można pisać w łańcuchu blokowym, skutecznie przeprowadzając transakcję ethernetową. Aby wysłać ETH na określone konto, niezbędne jest posiadanie jego klucza publicznego. Konta Ethereum są opisane pseudonimami i nie mogą być powiązane z konkretnymi osobami, lecz z jednym lub kilkoma konkretnymi adresami. Właściciele mogą przechowywać te adresy w oprogramowaniu, na papierze i ewentualnie w pamięci (tzw. „brain wallet”).

Data: 19.02.2018,  00:00