Jak korzystać z dobrodziejstw GUS?-jak czytac dane gus-jak czytac dane statystyczne-gus inflacja-blog finansowy ekantor pl
15 marca 2024,  09:02

Jak korzystać z dobrodziejstw GUS?

Główny Urząd Statystyczny publikuje najnowsze dane – co z nimi zrobić? Podpowiadamy, jak znaleźć i czytać najnowsze dane oraz do czego je wykorzystać.

O głównym Urzędzie Statystycznym najgłośniej bywa w momencie publikacji danych dotyczących cen towarów i usług konsumpcyjnych. To jedna z najważniejszych statystyk dla społeczeństwa – zwłaszcza w ostatnich latach. Publikowane przez GUS statystki inflacyjne nierzadko mają wpływ na podejmowane przez konsumentów decyzje zakupowe. Jeśli inflacja spada społeczeństwo jest bardziej chętne do zaciągania kredytów i wydawania pieniędzy. W przypadku, kiedy inflacja rośnie zwykle wydaje nam się, że warto mniej wydawać i precyzyjniej „oglądać” każdą złotówkę.

inflacja GUS-jak czytac dane gus-blog finansowy ekantor pl
Inflacja w Polsce – luty 2024

Dane o finansach – co może podpowiedzieć statystyka?

GUS publikuje dane wstępne i końcowe również o finansach. Zarówno tych narodowych jak i z sektora prywatnego. To z jego danych dowiemy się ile zarabiali przedsiębiorcy w poszczególnych miesiącach roku, jakie były ich koszty, a nawet ilu przedsiębiorców z poszczególnych branż w ostatnich miesiącach musiało działalność zakończyć. GUS prowadzi monitoring działalności banków, bada finanse przeznaczone na kulturę, publikuje informacje na temat usług płatniczych, działalności przedsiębiorstw leasingowych czy wyników finansowych ZUS.

Co z takimi danymi można zrobić? Otóż na ich podstawie można opracować np. charakterystykę danej branży, zbadać jak się zmieniały zarobki w biznesie restauracyjnym. Co nam to może dać? Otóż chcąc zacząć działalność gastronomiczną, warto najpierw sprawdzić jakiego typu lokale powstawały w ostatnich latach w Polsce i w poszczególnych miastach. Jakiego typu restauracje na przestrzeni lat zarabiają więcej, a które upadły. W ten sposób łatwiej będzie nam odnaleźć swoją niszę albo po prostu zaoszczędzić sobie nerwów inwestując w nierentowne przedsięwzięcie.

Dzięki GUSowiskim statystykom można też ułatwić sobie decyzję dotyczącą potencjalnie planowanych studiów. Sprawdzamy, gdzie na rynku pracy są „dziury”, w jakich sektorach jest niedobór pracowników wyspecjalizowanych i gdzie zarabia się najwięcej. Statystyczny Rocznik Pracy podpowie, w których województwach najwięcej wakatów jest w sektorze medycznym, IT czy w reklamie. Chcąc założyć firmę produkcyjną, warto sprawdzić, w którym województwie znajdziemy najtańszych pracowników i jakie są koszty pracy w poszczególnych regionach Polski.

Być może duże raporty, w których zestawiane są dane z kilku lat w formie tabelarycznej mogą niektórych męczyć, ale naprawdę są ludzie, którzy czytając takie tabele, potrafią stworzyć tekst, który czyta się z zapartym tchem.

Jak poszukiwać danych na stronie GUS?

Dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny podzielone są na obszary tematyczne. I tak np. w sekcji „Rodzina i dzieci” dowiemy się ile na przestrzeni lat powstało żłobków i przedszkoli, jak wygląda charakterystyka demograficzna w poszczególnych latach czy jak zmieniały się świadczenia rodzinne w ostatnich latach. W obszarze tematycznym „Przemysł. Budownictwo. Środki trwałe” przeczytamy jaka była w latach 90. i jaka jest teraz produkcja sprzedana przemysłu. Poza mniejszymi „paczkami danych” GUS publikuje też dane przekrojowe w postaci raportów. W takich raportach możemy porównać dane gospodarcze na przestrzeni kilku a nawet kilkunastu lat. Poza częścią opisową GUS prezentuje też tabele porównawcze oraz liczne wykresy, z których łatwo przeczytać w jakich branżach notujemy w kraju wzrosty, a które branże stopniowo upadają.

Szczególnie ciekawą częścią badań GUS są te prezentowane w postaci infografik. One w przystępny sposób prezentują bardzo pieczołowicie zbierane dane. Łatwo je odczytywać i świetnie obrazują skomplikowane bądź nudne dane.

GUS infografika 2023 - jak czytac dane gus - jak czytac statystyki - blog finansowy ekantor.pl
Infografika na okazję Dnia Światowej Sieci Internetowej (1 sierpnia 2023)

GUS – jak to się zaczęło?

Po co w ogóle zbierać dane statystyczne? Otóż o to, by monitorować co dzieje się w naszym społeczeństwie, kulturze i środowisku. Dzięki takiemu monitoringowi można ustalić prawidłowości i podejmować decyzje na podstawie zredukowanej liczby danych. Ostatecznym celem każdego badania statystycznego jest analiza zbiorowości.

21 października 1919 roku Sejm ustawodawczy uchwalił Ustawę o organizacji statystyki administracyjnej. Niedługo później GUS rozpoczął przygotowania map administracyjnych Rzeczpospolitej Polskiej, Atlas Statystyczny.

ustawa o GUS - jak czytac dane gus - blog finansowy ekantor pl
Ustawa o organizacji statystyki administracyjnej

W 1921 roku przeprowadził pierwszy powszechny spis ludności. W latach 20. GUS opracował również jeden z pierwszych w Europie bilansów płatniczych państwa oraz wdrożył program badań budżetów gospodarstw domowych, powiązany z badaniami ubóstwa, bezdomności, bezrobocia i warunków bytowych. Począwszy od 1930 roku urząd wdrażał kompleksowe badania gospodarcze i społeczne, nawet w trakcie wojny prowadził pewne badania dotyczące okupacji i stanu liczebnego ludności. Po wojnie był spis rolny, później sumaryczny spis ludności, w końcu pełny Narodowy Spis Powszechny, dalej byłą statystyka terytorialna oraz informacje zbiorcze o realizacji ważniejszych zadań gospodarczych. W wolnej Polsce praktycznie od podstaw stworzono system wiarygodnej informacji statystycznej o procesach transformacji zachodzących w kraju. Niedługo po pojawieniu się w Polsce Internetu stworzono Bank Danych Lokalnych, czyli największy, bezpłatny zbiór informacji statystycznych o gminach, powiatach, miastach i regionach.

Bank Danych Lokalnych - dane gus - jak czytac dane gus - ekantor.pl blog finansowy
Bank Danych Lokalnych

>>>Zobacz raport GUS za lata 2017-2022<<<

Dla fanów statystyki polecamy blog i książkę „Statystycznie rzecz biorąc” (Kup ją!) Janiny Bąk.

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *