Lej – waluta Mołdawii

Mołdawia MDL lej

Lej mołdawski jest oficjalną jednostką płatniczą obowiązującą w Mołdawii. Wartość jednego leja równa jest stu banom. Waluta mołdawska oznaczana jest kodem MDL.

Historia mołdawskiej waluty

Lej mołdawski zaczął obowiązywać 29 listopada 1993 roku. Było to dwa lata po uzyskaniu przez Mołdawię niepodległości. Do przeszłości kraju bezpośrednio nawiązuje nazwa waluty. Jednak w okresie sprzed włączenia Mołdawii do ZSRR w 1940 roku, w użyciu były wyłącznie leje rumuńskie. Bankiem centralnym odpowiedzialnym za emisję leja mołdawskiego jest Narodowy Bank Mołdawii. Na arenie międzynarodowej obecne jest także Naddniestrze, nieuznawane państwo będące częścią Mołdawii oraz stanowiące jego region autonomiczny. Zamiast leja mołdawskiego, na jego terenie używany jest rubel naddniestrzański. Waluta ta nie jest jednak honorowana przez żadne inne państwo, w tym również Mołdawię.

Monety i banknoty w Mołdawii

Obecnie w obiegu znajdują się monety o wartości 1, 5, 10, 25, 50 banów. Poza wykonaną z brązalu i posiadającą ząbkowany rant monetą 50 banów, wszystkie pozostałe są aluminiowe i gładkie. Na awersach znajduje się Herb Mołdawii, natomiast rewersy przedstawiają wyłącznie nominały. Banknoty obowiązujące w Mołdawii posiadają wartość  1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 oraz 1000 lei. Pierwsza seria wyprodukowanych banknotów posiadała tylko trzy najniższe nominały i była w obiegu bardzo krótko. Na wszystkich awersach znajduje się portret Stefana III Wielkiego, hospodara mołdawskiego z dynastii Muszatowiczów. Natomiast rewersy przedstawiają znane mołdawskie budowle, takie jak najpiękniejsze klasztory i fortece w Hîrjauca, Sorokach czy Hîrbovăţ. Na grafikach znajduje się też cerkiew św. Dymitra w Orgiejowie oraz Cerkiew Narodzenia Pańskiego w Kiszyniowie, jak również Burmistrzostwo Kiszyniów i Pałac Prezydencki.


Zobacz inne waluty:

[display-posts category=”waluty-swiata” posts_per_page=”4″ orderby=”rand”]

Data: 31.05.2017,  00:00