payrolls, NFP, dane, sytuacja na rynku pracy, USA, Ekantor.pl
2 kwietnia 2018,  12:35

Payrolls – dane, na które czeka świat

5/5 (2)

Amerykański wskaźnik zatrudnienia w jest publikowany każdego miesiąca przez Departament Pracy Stanów Zjednoczonych. Obrazuje nie tylko kondycję gospodarki, ale też pozwala przewidzieć zmiany na światowych rynkach.

Non-farming payrolls (NFP) obrazują poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwach usługowych, produkcyjnych i budowlanych z pominięciem liczby pracowników w rolnictwie, osób zatrudnionych w gospodarstwach domowych oraz organizacjach rządowych i non-profit. Dane dotyczą około 80% wszystkich zatrudnionych w USA, mających bezpośredni wpływ na zmiany PKB. Wyniki publikowane są w każdy pierwszy piątek miesiąca. Wykorzystuje się je do analizy kondycji gospodarki i przewidywania nadchodzących poziomów zmienności na rynku

Jeżeli zmiany wskaźnika NFP oznaczone są jako negatywne oznacza to kurczenie się liczby etatów w sektorach pozarolniczych. Pozytywny odczyt payrolls oznacza, że przybywa miejsc pracy a gospodarka rozwija się korzystnie.

Payrolls a ADP

Amerykański wskaźnik zatrudnienia obrazuje nie tylko ilość wolnych miejsc pracy powstałą w danym miesiącu, ale określa w szerszej skali kondycję ekonomiczną całego kraju. Dlatego wielu ekonomistów i inwestorów koreluje je z innym istotnym wskaźnikiem – ADP National Eployment Report (Narodowym Raportem Zatrudnienia ADP). Jest on zbierany na podstawie danych ponad 400 tys. firm prywatnych z sektora pozarolniczego i publikowany w każdą pierwszą środę miesiąca, co daje pole do spekulacji i przewidywań przyszłych poziomów NFP. Korelacja pomiędzy oboma wskaźnikami jest dość wyraźna jednak czasami występują znaczne odchylenia, dlatego zalecana jest ostrożność przy wyciąganiu wniosków.

Wpływ NFP na cenę walut

Wskaźnik non-farming payrolls w sposób wyraźny oddziałuje na siłę dolara, ceny złota i giełdę papierów wartościowych. Szczególnie istotne są odchylenia względem prognoz. Jeżeli wzrosty znacznie przekraczają oczekiwania – należy spodziewać się umacniania USD i parytetu złota. Tym samym słabe wyniki NFP przełożą się na osłabienie waluty względem funta i euro i spadek wartości akcji na giełdzie.

Niewątpliwie amerykański wskaźnik zatrudnienia powinien uważnie śledzić każdy, kto ma w planach transakcje walutowe. Jest on tym istotniejszy, że przekłada się również na ceny niezwykle popularnych ostatnio kryptowalut.

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *