14 maja 2018,  09:52

Wymiana walut – czy fiskus może się o nią upomnieć?

3.4/5 (5)

Wszystko, co w życiu piękne, musi być opodatkowane. Nie inaczej jest z wymianą walut. 30 kwietnia upłynął czas składania deklaracji PIT i niestety część podatników zapomniała uwzględnić w swoim zeznaniu przychody związane z transakcjami walutowymi. Obowiązek opłacenia tego podatku nałożony jest zarówno na przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne. Zobacz, czy fiskus może wezwać Cię „na dywanik”. 

Wymiana walut na wakacje – czy należy zapłacić podatek?

Samo pytanie może wydawać się dość kuriozalne i zapewne niewiele osób kupujących euro czy dolary na wakacje zastanawia się, czy powinno uwzględniać tego rodzaju transakcję w zeznaniu podatkowym. A jednak – zysk wynikający z wymiany walut powinien znaleźć się w rocznym rozliczeniu. Mówi o tym art.9 ustawy o PIT.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

I nie ma co liczyć na to, że wśród wyjątków znajdzie się dochód uzyskany z wymiany walut. Warto jednak zauważyć, że opodatkowaniu podlega jedynie dochód wynikający z różnicy pomiędzy kursem kupna i sprzedaży danej waluty. Zatem dotyczy to przykładowo sytuacji, w której kupiliśmy euro po korzystnym kursie i po pewnym czasie sprzedaliśmy je z zyskiem. Nie dotyczy to natomiast osób, którym w wyniku niskiego kursu waluty, udało się nabyć za granicą towary po cenie niższej, niż w Polsce.

Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy pewna kwota w walucie została nam darowana. W tym przypadku ciąży na nas obowiązek zapłacenia podatku od darowizny i wówczas jako dochód rozumie się całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży waluty, a nie jedynie różnicę pomiędzy kursami jej kupna i sprzedaży.

cta_cta_ekantor.pl_kantor_internetowy_wymiana_walut_online_10%taniej_niż wbanku_blog_finansowy

Działalność gospodarcza – każda różnica musi zostać rozliczona

Obowiązek rozliczenia się z wymiany walut leży również po stronie przedsiębiorców. Z tą różnicą ze w zeznaniu powinni oni uwzględnić zarówno zyski z przeprowadzonych transakcji, jak i straty związane ze zmianą kursu. Chcąc ustalić różnice kursowe związane z wymianą walut, osoba prowadząca działalność gospodarczą musi zastosować jedną z trzech metod:

  • FIFO (first in, first out) – najpierw rozlicza się kursy wpływu tych walut, które zostały uzyskane przez podatnika jako najwcześniej,
  • LIFO (last in, first out) – najpierw rozlicza się kursy tych walut, które zostały uzyskane przez podatnika najpóźniej,
  • metoda średniej ważonej – oblicza się średnią ważoną z kursów historycznych, wówczas kurs jest jednolity dla wszystkich walut.

Warto mieć jednak na uwadze, że urząd może poprosić o wyjaśnienia, jeżeli kurs sprzedaży waluty okaże się niższy o więcej niż 5% w stosunku do średniego kursu NBP. 

Nie uwzględnienie zysku z walut w PIT – co zrobić?

Czytasz ten tekst i dociera do ciebie, że w swoim rocznym rozliczeniu nie uwzględniłeś jednak wszystkich przychodów? Jedyne co możesz teraz zrobić to – złożyć donos na samego siebie, który nosi nazwę czynnego żalu. Odpowiednia szybka reakcja pozwoli uniknąć wynikających z tego tytułu sankcji karno-skarbowych, o czym mówi art. 16a Kodeksu karnego skarbowego:

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną (..) korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną (…).

Aby złożyć korektę PIT należy spełnić spełnić trzy warunki:

  •  wysłać ją zanim urząd skarbowy wykryje nieprawidłowości w rozliczeniu PIT,
  •  dołączyć wyjaśnienie przyczyny korekty,
  •  zapłacić zaległy podatek.

Zatem jak widać lepiej przyznać się do błędu, niż liczyć na to, że fiskus się go nie dopatrzy, ponieważ jeżeli tak się stanie trzeba liczyć się z konsekwencjami nie tylko finansowymi. Za przestępstwa skarbowe przewidywane są bowiem również kary pozbawienia wolności.

3 komentarze “Wymiana walut – czy fiskus może się o nią upomnieć?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *