14 maja 2018,  09:52

Wymiana walut – czy fiskus może się o nią upomnieć?

4/5 (4)

Wszystko, co w życiu piękne, musi być opodatkowane. Nie inaczej jest z wymianą walut. 30 kwietnia upłynął czas składania deklaracji PIT i niestety część podatników zapomniała uwzględnić w swoim zeznaniu przychody związane z transakcjami walutowymi. Obowiązek opłacenia tego podatku nałożony jest zarówno na przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne. Zobacz, czy fiskus może wezwać Cię „na dywanik”. 

Wymiana walut na wakacje – czy należy zapłacić podatek?

Samo pytanie może wydawać się dość kuriozalne i zapewne niewiele osób kupujących euro czy dolary na wakacje zastanawia się, czy powinno uwzględniać tego rodzaju transakcję w zeznaniu podatkowym. A jednak – zysk wynikający z wymiany walut powinien znaleźć się w rocznym rozliczeniu. Mówi o tym art.9 ustawy o PIT.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

I nie ma co liczyć na to, że wśród wyjątków znajdzie się dochód uzyskany z wymiany walut. Warto jednak zauważyć, że opodatkowaniu podlega jedynie dochód wynikający z różnicy pomiędzy kursem kupna i sprzedaży danej waluty. Zatem dotyczy to przykładowo sytuacji, w której kupiliśmy euro po korzystnym kursie i po pewnym czasie sprzedaliśmy je z zyskiem. Nie dotyczy to natomiast osób, którym w wyniku niskiego kursu waluty, udało się nabyć za granicą towary po cenie niższej, niż w Polsce.

Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy pewna kwota w walucie została nam darowana. W tym przypadku ciąży na nas obowiązek zapłacenia podatku od darowizny i wówczas jako dochód rozumie się całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży waluty, a nie jedynie różnicę pomiędzy kursami jej kupna i sprzedaży.

cta_cta_ekantor.pl_kantor_internetowy_wymiana_walut_online_10%taniej_niż wbanku_blog_finansowy

Działalność gospodarcza – każda różnica musi zostać rozliczona

Obowiązek rozliczenia się z wymiany walut leży również po stronie przedsiębiorców. Z tą różnicą ze w zeznaniu powinni oni uwzględnić zarówno zyski z przeprowadzonych transakcji, jak i straty związane ze zmianą kursu. Chcąc ustalić różnice kursowe związane z wymianą walut, osoba prowadząca działalność gospodarczą musi zastosować jedną z trzech metod:

  • FIFO (first in, first out) – najpierw rozlicza się kursy wpływu tych walut, które zostały uzyskane przez podatnika jako najwcześniej,
  • LIFO (last in, first out) – najpierw rozlicza się kursy tych walut, które zostały uzyskane przez podatnika najpóźniej,
  • metoda średniej ważonej – oblicza się średnią ważoną z kursów historycznych, wówczas kurs jest jednolity dla wszystkich walut.

Warto mieć jednak na uwadze, że urząd może poprosić o wyjaśnienia, jeżeli kurs sprzedaży waluty okaże się niższy o więcej niż 5% w stosunku do średniego kursu NBP. 

Nie uwzględnienie zysku z walut w PIT – co zrobić?

Czytasz ten tekst i dociera do ciebie, że w swoim rocznym rozliczeniu nie uwzględniłeś jednak wszystkich przychodów? Jedyne co możesz teraz zrobić to – złożyć donos na samego siebie, który nosi nazwę czynnego żalu. Odpowiednia szybka reakcja pozwoli uniknąć wynikających z tego tytułu sankcji karno-skarbowych, o czym mówi art. 16a Kodeksu karnego skarbowego:

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną (..) korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną (…).

Aby złożyć korektę PIT należy spełnić spełnić trzy warunki:

  •  wysłać ją zanim urząd skarbowy wykryje nieprawidłowości w rozliczeniu PIT,
  •  dołączyć wyjaśnienie przyczyny korekty,
  •  zapłacić zaległy podatek.

Zatem jak widać lepiej przyznać się do błędu, niż liczyć na to, że fiskus się go nie dopatrzy, ponieważ jeżeli tak się stanie trzeba liczyć się z konsekwencjami nie tylko finansowymi. Za przestępstwa skarbowe przewidywane są bowiem również kary pozbawienia wolności.

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *