Losowe wpisy

Wiceminister Morawiecki, Ministerstwo Rozwoju i Finansów

Centralna Baza Rachunków – zaczyna się pełna inwigilacja finansów Polaków

Centralna Baza Rachunków to nowy pomysł Ministerstwa Finansów, który w teorii ma pomóc namierzyć majątek, pochodzący z przestępstwa albo podlegający egzekucji sądowej lub administracyjnej. W praktyce może on oznaczać pełną ... Czytaj całość

Jak bardzo Fed zaskoczy dziś rynki finansowe?

Amerykański bank centralny po raz kolejny stanie dziś przed bardzo trudną decyzją. Większość ekonomistów przewiduje, że podwyżki stóp procentowych nie będzie, nieliczny spodziewają się zaskakujących posunięć ze strony Fedu. Jedna ... Czytaj całość

Równowaga finansowa – czym jest bilans płatniczy?


Wysoka pozycja ekonomiczna danego kraju, to jeden z najważniejszych aspektów wpływających na jego bezpieczeństwo i stabilność gospodarczą przejawiającą się zwiększeniem atrakcyjności inwestycyjnej danego obszaru, co przyciąga inwestorów gwarantujących intratne kontrakty. Jedną z możliwości sprawdzenia i ustalenia pozycji gospodarki krajowej na tle innych, jest tzw. bilans płatniczy.

Czym jest bilans płatniczy?

Bilans płatniczy to ustalenie poziomu relacji gospodarki krajowej z innymi, zagranicznymi. Stanowi wykaz wszystkich transakcji ekonomicznych zawieranych między krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi. Jego sporządzanie, uwzględnia pewne, ustalone wcześniej okresy. Bilanse płatnicze mogą być wskazaniem relacji za poszczególne miesiące, kwartały czy lata. Mogą one dotyczyć również całej gospodarki lub tylko wybranych jej obszarów. W Polsce, za publikację krajowego bilansu płatniczego, odpowiada Narodowy Bank Polski.

Z czego składa się bilans płatniczy?

Kompletność bilansu płatniczego określa pięć podstawowych punktów, na które składają się wszystkie możliwe transakcje ekonomiczne. Pierwszym z nich jest rachunek obrotów bieżących, na który składa się: saldo obrotów towarowych, saldo usług i dochodów oraz salda transferów bieżących. Punkt drugi stanowi rachunek kapitałowy, uwzględniający dochody i rozchody. Rachunek Finansowy wskazuje inwestycje bezpośrednie, portfelowe oraz wszelkie inne, a także instrumenty finansowe, jak wszelkie ustawy o rachunkowości wpływające na wynik inwestycji. Czwarty punkt nakreśla saldo błędów i opuszczeń, ostatni zaś oficjalne rezerwy walutowe, na które składają się wszelkie płynne aktywa zagraniczne, będące w posiadaniu i pod kontrolą krajowego banku centralnego.

Bilans płatniczy w kraju

Dążeniem każdego kraju, jest utrzymanie równowagi bilansu płatniczego, najważniejszego aspektu wydajnej gospodarki. Równowaga bilansu polega na utrzymaniu różnicy zysku w stosunku do wydatków, na równym, zerowym poziomie. Niezrównoważony bilans płatniczy występuje jako nadwyżka lub deficyt. Stałe utrzymywanie jednego z nich nie jest możliwe. W pierwszym przypadku, stała nadwyżka prowadziłaby do znacznego osłabienia poziomu gospodarki zagranicznej, z którą dany kraj prowadzi inwestycje. W drugim, szybko doprowadzi do wyczerpania własnych rezerw deficytowych.


08.01.2016 03:34
Udostępnij:


Tagi: , , , 
 
 1. Piotrek
  06.11.2016
  Zleciłem dwie transakcje w jeden dzień, w obu przypadkach czas realizacji poniżej godziny. Polecam!
 2. Zwi3b3l
  15.09.2016
  Przelewy ze zleconych transakcji dochodzą szybko, a przede wszystkim zawsze.Kursy o wiele lepsze niz w tradycyjnym kantorze o kursach bankowych nie wspominając. Polecam, jeszcze się nie zawiodłem ;)
 3. Aga
  07.10.2016
  Potrzebowałam szybkiej wymiany będąc za granicą, uzyskałam natychmiastową pomoc za co wielkie dzięki i bardzo polecam!
 4. Robert
  02.11.2016
  Polecam dokonywanie transakcji wymiany walut z firma ekantor.pl. Operacje przeprowadzane sa szybko i bez zwloki. Korzystajcie !!
 
© Wszelkie prawa zastrzeżone ekantor.pl 2017
INNE SERWISY GRUPY PORT 2000