frank szwajcarski, moneta, bank, SNB, Szwajcarski Bank Narodowy, flaga, Szwajcaria, wymiana walut, Ekantor.pl, CHF
25 sierpnia 2018,  12:53

SNB, czyli co o Szwajcarskim Banku Narodowym powinni wiedzieć nie tylko Frankowicze?

Swiss National Bank (SNB), jak każdy bank centralny, ma za zadanie prowadzić stabilną politykę pieniężną kraju i dbać o jego rozwój ekonomiczny. W odróżnieniu jednak od wielu podobnych instytucji z innych regionów, Szwajcarski Bank Narodowy jest własnością prywatną.

Choć brzmi to zaskakująco, to od 2015 roku SNB rzeczywiście nie jest spółką państwa. Jego udziały większościowe należą do kantonów i banków z nimi związanych, a mniejszościowe do osób prywatnych. Wpływa to zarówno na cele jak i politykę Banku Centralnego Szwajcarii.

cta_cta_ekantor.pl_kantor_internetowy_wymiana_walut_online_10%taniej_niż wbanku_blog_finansowy

Co robi Swiss National Bank?

Do jego podstawowych zadań należy emisja pieniądza – monet i banknotów franka szwajcarskiego. Obsługuje również transakcje bezgotówkowe pomiędzy bankami w całym kraju.

Innym zadaniem SNB jest zarządzanie rezerwami walutowymi. Ich znaczenie jest kluczowe – pomagają bowiem reagować na kryzysy, pozwalają na interwencje na rynku walutowym a także, co równie ważne, budują zaufanie do franka szwajcarskiego.

Swiss National Bank zajmuje się obsługą wydatków i płatności rządu, nadzoruje rynek obligacji, papierów wartościowych i transakcji walutowych. Bierze też aktywny udział w międzynarodowej współpracy walutowej, chętnie udziela pożyczek krajom i korporacjom oraz pomaga zarządzać długami.

Wreszcie, Szwajcarski Bank Narodowy prowadzi rejestry statystyczne dotyczące banków i rynków walutowych. Bilanse i analizy SNB wywierają znaczny wpływ na rynki międzynarodowe.

Struktura Swiss National Bank

Szwajcarski bank centralny jest spółką akcyjną i, jak w każdej instytucji tego typu, najwyższa władza leży w rękach walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Drugim organem władzy jest Rada Banku składająca się z 11 członków. Sześciu z nich, w tym prezes i wiceprezes, powoływanych jest przez Radę Federalną, a pozostali – przez Zgromadzenie Wspólników. Do kompetencji Rady Banku należy audyt, nadzór i kontrola działalności banku centralnego.

Wreszcie realizacją polityki pieniężnej i obrotem aktywami zajmuje się Zarząd Szwajcarskiego Banku Narodowego. W jego skład wchodzi prezes, wiceprezes i członek zarządu. To w ich kompetencjach leży dbałość o stabilność systemu finansowego i poziom międzynarodowej współpracy.

15 stycznia 2015 i uwolnienie franka

Szwajcarski Bank Narodowy był instytucją znaną raczej wąskiemu gronu specjalistów aż do pamiętnych wydarzeń ze stycznia 2015 roku. SNB ogłosił wtedy zniesienie sztywnego kursu wymiany euro na franka szwajcarskiego, co wywołało największą panikę na rynkach finansowych w historii. W ciągu doby dziesiątki firm brokerskich, zajmujących się spekulacją walutami, ogłosiło bankructwo a kredyty zaciągnięte we frankach z dnia na dzień niemal podwoiły swoją wartość. Chaos był tak duży, że nawet systemy informatyczne nie wytrzymały przeciążeń i następowały luki w notowaniach. Do dzisiaj wiele osób boryka się nadal ze skutkami tamtych decyzji.

Szwajcarski Bank Centralny jest nazywany często “bankiem świata”. Brzmi to może górnolotnie, ale zawiera wiele prawdy. Począwszy od rządów państw w Ameryce Południowej po korporacje w Singapurze – większość właśnie tam pożycza pieniądze.

Warto przeczytać

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *