polski eksport
3 października 2016,  00:00

Znaczenie polskiego eksportu

W momencie, gdy jedno z największych państw członkowskich zadecydowało o opuszczeniu struktur Unii Europejskiej, a sama idea istnienia związku gospodarczo-politycznego zaczęła być podważana, Polskie wyniki handlu zagranicznego pokazują, jak wielkie znaczenie dla gospodarki danego kraju może mieć przynależność do zintegrowanej grupy państw.

Stan handlu zagranicznego

Według informacji podanych przez Ministerstwo Rozwoju polski eksport w 2015 roku po raz pierwszy od momentu rejestracji obrotu w euro, przewyższył poziom importu, przynosząc nadwyżkę handlową w wysokości 3,7 mld euro. Przyczyn takiego stanu rzeczy dopatrywać należy przede wszystkim w korzystnej koniunkturze na zagranicznych rynkach, spadku wartości złotego względem dolara oraz obniżającej się cenie ropy naftowej. Nie można tracić jednak z oczu głównego czynnika, który sukcesywnie od kilku lat wpływa na rozwój polskiego eksportu, mianowicie przystąpienia do Unii Europejskiej.

Otwarcie rynków oraz granic, a także napływ zagranicznych inwestorów do kraju, spowodował znaczne zwiększenie obrotów handlu zagranicznego zwłaszcza z krajami należącymi do Unii Europejskiej. Dane z 2015 roku wykazują wzrost eksportu do krajów wspólnoty, którego wartość wyniosła 141,6 mld euro, co oznacza, że około 78% wytworzonych w Polsce produktów trafiło na rynek UE.

Największą grupę eksportowanych do UE produktów stanowiły :

  • części i akcesoria samochodowe,
  • samochody osobowe,
  • meble,
  • aparatura odbiorcza dla telewizji,
  • urządzenia i maszyny do przetwarzania danych,
  • oleje ropy naftowej niesurowe, benzyna, nafta, oleje napędowe, opałowe, inne,
  • aparatura do telefonii, telegrafii i telekomunikacji,
  • druty, kable, przewody.

Najwięksi polscy eksporterzy

Duża grupa tych produktów znajduje odzwierciedlenie w liście największych polskich firm, wśród których na czele wysuwa się warty 4,5 mld zł PKN Orlen. Firma, której znakiem rozpoznawczy jest orzeł zajmuje się przetwarzaniem ropy naftowej, a także dystrybucją produktów ropopochodnych, łącznie z paliwami. Grupa Orlen jest największą siecią stacji w Europie Środkowej. 2700 punktów zostało rozmieszczonych nie tylko na terenie Polski, ale również Czech, Niemiec i Litwie. W 2014 roku koncern po raz dziewiąty zdobył tytuł “Najcenniejszej Polskiej Marki”.

Wśród polskich eksporterów warto również wymienić, takie przedsiębiorstwa jak Lotos (producent i dystrybutor produktów ropopochodnych), Volkswagen Group Poland (samochody i części samochodowe), Kler, Black and White, Vox (branża meblarska).

Czynniki wspierające eksport

Tak duży sukces polskich firm możliwy jest m.in. dzięki rozwojowi zaplecza, stanowiącego wsparcie oraz zabezpieczenie dla przedsiębiorstw prowadzących handel z zagranicznym odbiorcą. Wsparciem tym, mogą okazać się kantory internetowe, które oferują niskie spready, a kurs walutowy przybliżony jest do rynkowego. Wykorzystując ich potencjał można znacznie zmniejszyć tzw. ryzyko kursowe, które związane jest z wahaniami notowań jednej waluty w stosunku do drugiej. Dodatkowym atutem jest fakt, że kantory online skupiają w okół siebie specjalistów, mogących doradzić, kiedy kurs danej waluty może okazać się najkorzystniejszy, a kiedy warto wstrzymać się z decyzją o transakcji.

Znaczenie polskich firm eksportowych na rynku europejskim może napawać dumą. Chociaż decyzja podjęta w 2004 roku, o wejściu do UE, znacznie ułatwiła dostęp do tego rynku, to trzeba pamiętać, że na sukces miały wpływ przede wszystkim zaangażowanie, konkurencyjna oferta oraz sukcesywne dążenie do celu.

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *