Płatności w sieci
13 grudnia 2017,  15:47

Dyrektywa PSD2 zmniejszy bezpieczeństwo transakcji w sieci?

5/5 (1)

Unijna dyrektywa PSD2 regulująca formy płatności pozwoli wprowadzić na rynek nowych usługodawców. Zwiększy to jego konkurencyjność, a co za tym idzie również atrakcyjność, ale czy nie odbędzie się to kosztem bezpieczeństwa? Warto dowiedzieć się czym jest PSD2 i jakie może nieść za sobą konsekwencje.

Dyrektywa PSD2 ma ułatwić dokonywanie płatności w Internecie. W rzeczywistości może jednak  skutecznie do nich zniechęcić. Okres jej implementacji minie 13 stycznia 2018. Do tego czasu dobrze jest dowiedzieć się, co wprowadzane zmiany oznaczać będą dla Klientów.

Czym jest dyrektywa PSD2?

Dyrektywa PSD uogólniając jest podstawą prawną, która reguluje świadczenia usług płatniczych, a wśród nich m.in. zasady prowadzenia rachunków czy dokonywania płatności w sieci. Z racji dużego postępu technologicznego, również w świecie finansów, dotychczasowa dyrektywa PSD przestała być jednak aktualna. Pojawiają się bowiem nowe pojęcia, które w czasie jej powstawania były nieznane. Narodziła się więc potrzeba aktualizacji, a nią ma być właśnie PSD 2 (Payment Services Directive 2). Obok wprowadzenia nowych pojęć, ma ona uregulować kwestie cyberbezpieczeństwa i płatności w sieci.


Dyrektywa PSD2 - co się zmieni?

Jedną z najbardziej znaczących zmian, z punktu widzenia Klientów, jest wprowadzenie nowych kategorii instytucji płatniczych (pojawią się dwie kategorie: instytucje płatnicze oraz podmioty świadczące usługę informacji o rachunku), czyli tzw. podmiotów trzecich. Będą one funkcjonować obok banków, czy znanych dotąd operatorów. Otworzy to drogę fintechom, zwiększy konkurencyjność na rynku i zapewne wpłynie na ceny usług. W dodatku transakcje internetowe będą przebiegać znacznie sprawniej, ponieważ korzystając z danej instytucji płatniczej pojawi się możliwość podania loginu i hasła bankowego (do tej pory było to możliwe wyłącznie z poziomu systemu bankowego). I to ten element wzbudza najwięcej wątpliwości, bo choć instytucje będą musiały być zarejestrowane i wymagana będzie licencja Komisji Nadzoru Finansowego, to trudno przewidzieć czy każdy Klient będzie to weryfikował. Otwiera się więc furtka do powstawania pseudo instytucji, które korzystając z niewiedzy Klienta zyskają informacje o koncie.

Czy Polacy będą potrafili zaufać?

Polska wydaje się być idealnym miejscem dla tego typu rozwiązań, a co zatem idzie podatnym gruntem dla powstawania fintechów. Polacy chętnie bowiem korzystają z nowoczesnych metod płatności. Świadczy o tym choćby fakt, że jesteśmy prawdziwymi liderami w przypadku płatności zbliżeniowych. Z badań przeprowadzonych na zlecenie Mastercard wynika, że aż 78% transakcji dokonywanych kartą tej marki odbywa się zbliżeniowo. Natomiast według innego badania Polacy przodują w Europie w kwestii dokonywania zakupów w Internecie. Na tle Europejczyków jesteśmy także narodem otwartym na nowe sposoby kupowania i płacenia. Czy nowa dyrektywa zmieni nasze podejście? Niewykluczone, ponieważ zaufanie jest jednym z najważniejszych elementów w trakcie podejmowania przez nas decyzji finansowych.

PSD2 została uchwalona już w 2015 r. i może stać się ona prawdziwym przełomem dla świata finansowego.

Warto przeczytać

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *