praca, zatrudnienie, jak zatrudnić, obcokrajowiec, Ekantor.pl
11 czerwca 2018,  13:31

Jak zatrudnić obcokrajowca?

5/5 (1)

Z roku na rok rośnie liczba zatrudnianych w Polsce cudzoziemców. Nie przeszkodziła w tym nawet zmiana przepisów, wprowadzona w styczniu 2018 roku, dodająca i tak skomplikowanym procedurom jeszcze więcej formalności. Zobacz, jak przez nie przejść, krok po kroku.

Aby legalne zatrudnić obcokrajowca niezbędne jest przede wszystkim posiadanie przez niego zezwolenia na pobyt. Może mieć ono formę wizy (stałej lub sezonowej) lub karty pobytu. Wykluczone jest, aby zatrudnienie odbyło się na podstawie wizy turystycznej. Następnie pracodawca musi spełnić szereg wymagań formalnych.

1. Uzyskanie zezwolenia na pracę

Podmiot powierzający pracę obcokrajowcowi zobowiązany jest uzyskać je od wojewody, chyba że w przypadku danego cudzoziemca takie zezwolenie nie jest wymagane albo cudzoziemiec posiada tzw. jednolite zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

cta_ekantor.pl_kantor_internetowy_wymiana_walut_online_500_eur_blog_finansowy

Należy pamiętać, że zlecona praca może być wykonywana tylko na warunkach i stanowisku określonych w zezwoleniu. Dopuszczalne odstępstwo od tej zasady wynosi nie więcej niż 30 dni w roku kalendarzowym i tylko za pisemnym powiadomieniem wojewody.

2. Przetłumaczenie umowy

Jedną z nowości wprowadzonych od stycznia 2018 r. jest obowiązek posiadania tłumaczenia umowy na język rodzimy zatrudnianego cudzoziemca. Umowa musi być obowiązkowo sporządzona na piśmie. Nie jest jednak określone czy tłumaczenie musi mieć pieczęć urzędową.

3. Zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia

Zgłoszenie do ZUS musi nastąpić w ciągu 7 dni, o ile obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów.

4. Przechowywanie kompletu dokumentów

Kopię dokumentu upoważniającą pracownika do pobytu na terenie RP należy przechowywać w aktach osobowych przez cały okres obowiązywania tych akt. Podobnie pozostałe umowy i aneksy. Brak posiadania przez pracodawcę kopii zezwolenia na pobyt lub wizy cudzoziemców jest surowo karany – grzywną do 30 tys. zł.

Co więcej, nowelizacja ustawy wprowadziła zapis, że należy zaoferować obcokrajowcom wynagrodzenie nie niższe niż rodzimym pracownikom wykonującym tą samą pracę.

Obecna forma przepisów, regulująca zatrudnianie obcokrajowców, nie jest przesadnie korzystna dla pracodawców. Na zmianie prawa skorzystali bardziej sami zatrudnieni, których warunki umowy i płaca uległy znacznemu znormalizowaniu.

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *