skarbówka, blokada konta
28 marca 2017,  00:00

Skarbówka będzie mogła zablokować konto bankowe

Nowa propozycja przygotowana przez Ministerstwo Finansów w teorii ma wspomóc w walce z nieuczciwymi właścicielami firm wyłudzającymi VAT. W praktyce może się jednak przyczynić do poważnych problemów uczciwych przedsiębiorców.

 

Do konsultacji publicznych trafił właśnie projekt o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystaniu finansowego dla wyłudzeń skarbowych. Niepokoje wywołał zapis upoważniający do blokady środków na rachunku, w przypadku podejrzenia, że mogą one mieć związek z przestępstwem. Brakuje natomiast rozwiązania, które pomogłoby przedsiębiorcom ochronić się przed błędną oceną urzędu.

 

Najpierw blokada na 3 dni – później 3 miesiące

Możliwość zablokowania konta firmowego przez skarbówkę nie jest nowością, ale do tej pory proceder ten był ściśle uregulowany przepisami i przewidywał możliwość złożenia odwołania od decyzji. Proponowane zmiany są bardziej bezwzględne. Oznacza to, że właściciel firmy – nawet jeżeli jest niewinny – nie będzie miał możliwości przeciwstawienia się urzędowi. To z kolei będzie sprzeczne z zasadą domniemania uczciwości przedsiębiorcy zawartej w – zaprezentowanej w ubiegłym roku – Konstytucji dla Biznesu. Rachunek firmowy może zostać zablokowany na trzy dni, jednak niewykluczone jest przedłużenie tego okresu nawet do trzech miesięcy. Jeżeli w tym czasie nie zostanie wydane postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym – środki na koncie zostaną odblokowane.

3 miesiące to dla właścicieli firm bardzo dużo czasu. Bez dostępu do pieniędzy na koncie nie będą mogli oni przeprowadzać transakcji, ani wywiązywać się ze zobowiązań, a to może się przyczynić do sporych problemów przedsiębiorstwa, które będą trwać nawet po ponownym udostępnieniu rachunku.

 

Wyłudzenia VAT – skala problemu

Wiceminister Finansów Paweł Gruza w rozmowie z Pulsem Biznesu zapewnił, że blokowanie pieniędzy na koncie będzie działaniem podejmowanym w ostatniej kolejności. Skala wyłudzeń VAT jest bowiem na tyle duża, że trzeba się starać wypracować pewien kompromis, aby móc jej przeciwdziałać. Poza tym zauważa, że projekt jest na etapie konsultacji społecznych w związku z czym propozycja może przejść jeszcze pewne modyfikacje.

 

Ekantor.pl

 

Na problem wyłudzania VAT zwróciła uwagę Najwyższa Izba Kontroli. Według NIK dotychczasowe rozwiązania proponowane przez Ministerstwo okazały się niewystarczające, a utraconych podatków nie udało się odzyskać. W związku z powyższym zaległości w VAT znacznie wzrosły i na przestrzeni 1,5 roku kwota ta została niemal trzykrotnie zwielokrotniona – z 5 do ponad 14 mld złotych.

Proponowane zmiany choć są pewnym sposobem, mogącym ukrócić proceder wyłudzania VAT, to jednak nie bezzasadnie budzą obawy uczciwych przedsiębiorców, ponieważ w przypadku, gdy zostaną oni niesłusznie posądzeni – mogą popaść w finansowe problemy na długi czas, a roszczenie odszkodowania może się okazać drogą długą i bardzo uciążliwą.

Data wejście w życie ustawy jest uzależniona od dalszych prac legislacyjnych.

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *