intrastat, firmy, przedsiębiorca, Ekantor.pl
12 marca 2018,  14:43

Intrastat – co to jest, jak działa i co oznacza dla przedsiębiorców?

3.67/5 (3)

Od kiedy handel wewnątrz Wspólnoty został przepisami zbliżony do obrotu krajowego, instytucje statystyczne przestały mieć możliwość zbierania danych o przepływie towarów. Aby tę lukę wypełnić stworzono Intrastat – narzędzie monitorujące przywóz i wywóz dobór na terenach UE.

W najprostszym ujęciu Intrastat to system statystyczny, pozwalający zbierać dane na temat transakcji przeprowadzanych między krajami Unii Europejskiej. Jednak wielu przedsiębiorców prowadzących interesy z partnerami z zagranicy nigdy z Intrastatem się nie zetknęła. Dlaczego?

Jak działa Intrastat?

Zgłoszeniu do Intrastat podlega przepływ towarów wewnątrz Wspólnoty z jednego kraju członkowskiego do drugiego. Jeżeli przykładowo importujemy towar z Niemiec do Polski to zgłoszenia należy dokonać w obu krajach. Obowiązuje ono również wtedy kiedy podczas transportu towary opuszczą granice Unii. Przykładowo, przewożąc produkty z Niemiec do Włoch przez Szwajcarię zgłoszenie do Intrastat musi nastąpić w Niemczech i we Włoszech.

Niektórzy przedsiębiorcy, mimo prowadzenia handlu z zagranicą, nie spotkali się jednak dotąd z deklaracjami Intrastat. Wynika to z dwóch powodów: część towarów jest ustawowo zwolniona z obowiązku sprawozdawczego; dla pozostałych istnieją progi statystyczne, poniżej których nie jest wymagana deklaracja Intrastat.

Co oznacza Intrastat dla przedsiębiorców?

Wspomniane progi statystyczne to nic innego jak pułap obrotów towarowych z krajami UE, których przekroczenie (w danym roku kalendarzowym) skutkuje objęciem obowiązkiem sprawozdawczym, począwszy od miesiąca w którym doszło do przekroczenia.

Istnieją dwa progi statystyczne: podstawowy i szczegółowy. Różnią się między sobą znacząco wartością dopuszczalnych obrotów a ich poziomy ogłasza na początku każdego roku w rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie badań statystycznych statystyki publicznej.

Próg podstawowy zawiera informacje ogólne na temat przewożonych towarów, ich ilość oraz wartość. Próg szczegółowy dodaje do powyższych danych warunki dostawy, kody produktów i precyzyjne wartości finansowe. Co ważne, przy obu progach statystycznych osobno rozliczane są import i eksport a deklaracja obejmuje tylko kierunek w którym przekroczono wartość urzędową.

Przedsiębiorca, który zostanie objęty obowiązkiem złożenia deklaracji Intrastat ma czas do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu kiedy doszło do przekroczenia progu. Informacje o obrocie towarami może przesłać drogą elektroniczną lub tradycyjną. Organem odpowiedzialnym w Polsce jest Izba Celna w Szczecinie. Jak zwykle w wypadku formalności finansowych tak i tutaj nie warto zaniedbać obowiązków. Kary za nieterminowe złożenie deklaracji zaczynają się od 3 tys. zł za każdy miesiąc nierozliczony.

Deklaracje Intrastat nie są przesadnie uciążliwe. Prowadząc wymianę handlową z zagranicą warto jednak mieć na uwadze obowiązujące w danym roku progi statystyczne aby nie narazić się na przypadkową karę.

Warto przeczytać

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *