intrastat, firmy, przedsiębiorca, Ekantor.pl
12 marca 2018,  14:43

Intrastat – co to jest, jak działa i co oznacza dla przedsiębiorców?

3.67/5 (3)

Od kiedy handel wewnątrz Wspólnoty został przepisami zbliżony do obrotu krajowego, instytucje statystyczne przestały mieć możliwość zbierania danych o przepływie towarów. Aby tę lukę wypełnić stworzono Intrastat – narzędzie monitorujące przywóz i wywóz dobór na terenach UE.

W najprostszym ujęciu Intrastat to system statystyczny, pozwalający zbierać dane na temat transakcji przeprowadzanych między krajami Unii Europejskiej. Jednak wielu przedsiębiorców prowadzących interesy z partnerami z zagranicy nigdy z Intrastatem się nie zetknęła. Dlaczego?

Jak działa Intrastat?

Zgłoszeniu do Intrastat podlega przepływ towarów wewnątrz Wspólnoty z jednego kraju członkowskiego do drugiego. Jeżeli przykładowo importujemy towar z Niemiec do Polski to zgłoszenia należy dokonać w obu krajach. Obowiązuje ono również wtedy kiedy podczas transportu towary opuszczą granice Unii. Przykładowo, przewożąc produkty z Niemiec do Włoch przez Szwajcarię zgłoszenie do Intrastat musi nastąpić w Niemczech i we Włoszech.

Niektórzy przedsiębiorcy, mimo prowadzenia handlu z zagranicą, nie spotkali się jednak dotąd z deklaracjami Intrastat. Wynika to z dwóch powodów: część towarów jest ustawowo zwolniona z obowiązku sprawozdawczego; dla pozostałych istnieją progi statystyczne, poniżej których nie jest wymagana deklaracja Intrastat.

Co oznacza Intrastat dla przedsiębiorców?

Wspomniane progi statystyczne to nic innego jak pułap obrotów towarowych z krajami UE, których przekroczenie (w danym roku kalendarzowym) skutkuje objęciem obowiązkiem sprawozdawczym, począwszy od miesiąca w którym doszło do przekroczenia.

Istnieją dwa progi statystyczne: podstawowy i szczegółowy. Różnią się między sobą znacząco wartością dopuszczalnych obrotów a ich poziomy ogłasza na początku każdego roku w rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie badań statystycznych statystyki publicznej.

Próg podstawowy zawiera informacje ogólne na temat przewożonych towarów, ich ilość oraz wartość. Próg szczegółowy dodaje do powyższych danych warunki dostawy, kody produktów i precyzyjne wartości finansowe. Co ważne, przy obu progach statystycznych osobno rozliczane są import i eksport a deklaracja obejmuje tylko kierunek w którym przekroczono wartość urzędową.

Przedsiębiorca, który zostanie objęty obowiązkiem złożenia deklaracji Intrastat ma czas do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu kiedy doszło do przekroczenia progu. Informacje o obrocie towarami może przesłać drogą elektroniczną lub tradycyjną. Organem odpowiedzialnym w Polsce jest Izba Celna w Szczecinie. Jak zwykle w wypadku formalności finansowych tak i tutaj nie warto zaniedbać obowiązków. Kary za nieterminowe złożenie deklaracji zaczynają się od 3 tys. zł za każdy miesiąc nierozliczony.

Deklaracje Intrastat nie są przesadnie uciążliwe. Prowadząc wymianę handlową z zagranicą warto jednak mieć na uwadze obowiązujące w danym roku progi statystyczne aby nie narazić się na przypadkową karę.

Warto przeczytać

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *