blokada konta firmowego, zablokowane konto, konto dla firm, Ekantor.pl
24 stycznia 2019,  10:20

Zablokowane konto firmowe – co dalej?

1.8/5 (5)

Najczęstszą metodą egzekucji długów stosowaną przez komornika jest zajęcie konta bankowego należącego do dłużnika. Co zrobić, kiedy do tego dojdzie oraz kto ma uprawnienia aby tej blokady dokonać?

Egzekucja komornicza z rachunku bankowego to nic innego jak blokada konta do momentu odzyskania wymaganej przez wierzyciela kwoty. Może dotyczyć każdego rodzaju kont bankowych – zarówno prywatnych jak i firmowych. Przedsiębiorcy, którzy nie wywiązują się terminowo z finansowych zobowiązań, mogą w ten sposób utracić dostęp zarówno do zgromadzonych na koncie środków jak i przyszłych wpłat, automatycznie przekazywanych przez bank komornikowi na poczet długu.


Kiedy dochodzi do blokady konta firmowego?

Komornik rozpoczyna postępowanie na wniosek wierzyciela przeciwko dłużnikowi. Do uruchomienia procedury niezbędne jest też posiadanie wyroku sądu lub sądowy nakaz zapłaty.

Komornik nie musi posiadać wskazanego rachunku, który ma zostać zablokowany. Informację o posiadanych przez dłużnika kontach może uzyskać z Centralnej Informacji o Rachunkach, Krajowej Izby Rozliczeniowej lub z biura rachunkowego obsługującego dłużnika. Jeśli komornik nie wskaże konkretnego numeru rachunku, blokada konta dotyczy wszystkich rachunków bankowych podmiotu egzekucji.

Jak przebiega blokada konta?

Najpierw komornik informuje bank o zajęciu określonej kwoty powiększonej o koszty postępowania. Bank zostaje zobowiązany do blokowania wszelkich wypłat z konta do wysokości zajętej wierzytelności.

Następnie o blokadzie konta informowany jest dłużnik. Biorąc pod uwagę, że procedura wymaga przesłania listownie dłużnikowi odpisu zawiadomienia skierowanego do banku o zakazie wypłat z rachunku bankowego, może się zdarzyć, że dowie się on o braku środków na koncie dopiero w momencie jego używania (np. odrzuconej płatności kartą).

Jeżeli zablokowany jest rachunek w walucie obcej bank przekazuje komornikowi należność w złotówkach przeliczając według kursu kupna waluty obcej, w której prowadzony jest rachunek, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu przekazania należności komornikowi.

Kto może zablokować konto firmowe?

Nie tylko komornik może wejść na konto firmowe. Takie uprawnienia posiadają również Urząd Skarbowy oraz ZUS. W każdym przypadku procedura egzekucji przebiega identycznie z tą różnicą, że oba urzędy zamiast kosztów postępowania naliczają odsetki za nieterminowe spłaty zobowiązań.

Czego komornik nie zablokuje?

W przeciwieństwie do konta osobistego, na rachunku firmowym nie istnieje kwota minimalna, którą komornik musi zostawić dłużnikowi – bierze wszystko, co do grosika. Wyjątkiem są pieniądze przeznaczone na wypłaty dla pracowników oraz na alimenty i renty alimentacyjne.

Co zrobić aby odblokować konto firmowe?

Przepisy nie przewidują żadnej innej opcji odblokowania rachunku zajętego przez komornika niż tylko przez kompletną spłatę zadłużenia.

Zajęcie rachunku przez komornika uniemożliwia normalne funkcjonowanie firmy. Nie da się skorzystać z płatności kartą, nie można zrobić przelewu ani otrzymać wpłaty na konto – bo całość od razu jest blokowana przez bank. Jedynym sposobem uniknięcia tych nieprzyjemnych sytuacji jest regularne spłacanie długów i racjonalne gospodarowanie finansami przedsiębiorstwa.

Warto przeczytać

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *