Wpisy z wybranego dnia lub miesiąca
Data: 28 sierpnia 2015,  00:00
Ludowy Bank Chin (skrót międzynarodowy PBOC, polski skrót LBC) – jest to bank centralny w Chińskiej Republice Ludowej, którego zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad polityką monetarną ...