Cień tragedii nad rynkiem walutowym (komentarz walutowy 20.12.2016)

Przedświąteczny tydzień rozpoczął się dramatyczną serią wydarzeń. Tragedia w Berlinie, zamach na rosyjskiego ambasadora w Ankarze oraz strzelanina w Zurychu wzbudziły niepokój rynku i zwiększyły awersję do ryzykownych walut. Umocnił się natomiast dolar wsparty wczorajszymi słowami prezes Fed.

 

Euro w obliczu tragedii

Wczorajsza tragedia podczas jarmarku świątecznego w stolicy Niemiec wstrząsnęła Europą. Wspólna waluta w obliczu dramatycznych wydarzeń zachowała względny spokój, choć jej wartość w parze z dolarem osłabiła się. Dolar mógł również zyskać na atrakcyjności po wczorajszych słowach prezes Fed, Janet Yellen, która podczas wystąpienia zwróciła uwagę na stabilny wzrost zatrudnienia na amerykańskim rynku pracy. Dziś średnia wartość euro osiągnęła wartość 1,03 USD.
EUR/USD

EUR, USD, euro, dolar
Źródło: bankier.pl

Obawy Europy

Niepokoje w Szwajcarii, Niemczech i Turcji zwiększają awersję do ryzyka. Mimo to sytuacja złotego w parze z euro jest opanowana, na co wpływ miała przede wszystkim relacja w głównej parze walutowej. Choć reakcja rynku na dramatyczne informacje była wyważona, to w najbliższym czasie zaczną pojawiać się pytania, jaki będzie wpływ ostatnich wydarzeń na niemieckie wybory. Inwestorzy zapoznali się dziś z pozytywnymi odczytami, dotyczącymi inflacji producenckiej w tym kraju, ale nie odnotowano wpływu danych na kurs euro, który osiągnął dziś średnią wartość 4,40 PLN.
EUR/PLN

EUR, PLN, euro, złoty
Źródło: bankier.pl

Dolar ma powody do siły

Dolar pozostaje wyjątkowo silny, a nerwowość w Europie dodatkowo zwiększa sentyment wobec tej waluty. Chociaż szefowa Rezerwy Federalnej podczas wczorajszej konferencji nie omówiła kwestii związanych z polityką pieniężną banku w nadchodzącym roku, to pozytywny wydźwięk komunikatu o sytuacji na rynku pracy dał dolarowi powody do dalszego umacniania pozycji. Dziś średni kurs dolara osiągnął wartość 4,25 PLN.
USD/PLN

USD, PLN, dolar, złoty
Źródło: bankier.pl

Kryzys w Sejmie bez wpływu na PLN

Gdy rosną niepokoje wśród inwestorów zwiększa się apetyt na bezpieczne waluty. Za taką właśnie uznawany jest frank szwajcarski, który po wczorajszych wydarzeniach w Berlinie rozpoczął aprecjację, sięgając wartości 4,13 PLN. W drugiej części dnia jego siła zaczęła słabnąć. W poniedziałek złoty natomiast otrzymał pokrzepiające wiadomości z krajowej gospodarki, jednak nad polską walutą wciąż utrzymują się obawy o trwający kryzys parlamentarny. Na chwilę obecną nie znalazł on odzwierciedlenia w kursie polskiej waluty. Wiele może zależeć od oceny tej sytuacji przez agencje ratingowe. Dziś  średnia wartość franka wyniosła 4,12 PLN.
CHF/PLN

CHF, PLN, frank, złoty
Źródło: bankier.pl

Wzrost sprzedaży

Odwrócenie od ryzykownych walut zatrzymało spadek funta szterlinga. W drugiej połowie dnia złoty zaczął jednak zyskiwać wobec brytyjskiej waluty, na co wpływ miały przede wszystkim relacje kształtujące się na eurodolarze. Opublikowany dziś raport dotyczący sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii wykazał wyraźny wzrost w tym sektorze, ale dane nie miały wpływu na notowania funta, którego średnia wartość wyniosła dziś 5,24 PLN.
GBP/PLN

GBP, PLN, funt, złoty
Źródło: bankier.pl
20.12.2016
Katarzyna Orawczak