PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2016

Pierwszy kwartał 2016 roku

Czy tendencja złotego utrzyma się?

wykresPierwszy kwartał 2016 roku był okresem sprzyjającym umocnieniu złotego. Nasza waluta korzysta z atmosfery panującej na rynku ogólnoświatowym. Od końca stycznia na parze z euro – z lekkimi lokalnymi wahaniami – nieprzerwanie trwa w trendzie spadkowym. Z poziomu 4,48 kurs euro dotarł do 4,22. Podobnie sytuacja wyglądała na USD/PLN. Złoty zyskał sporo wobec dolara, który na przestrzeni trzech miesięcy zaliczył rekordowy spadek z 4,12 do 3,70. Mało imponująco prezentuje się trend spadkowy kursu franka. Notowania tej waluty – owszem poszły sporo w dół – jednak nie tyle, ile przewidywały prognozy. Pierwszy kwartał przyniósł natomiast odwrócenie tendencji na parze GBP/PLN. Funt po osiągnięciu dziesięcioletniego szczytu 6,07 na koniec 2015 aktualnie trwa w silnym trendzie spadkowym, który doprowadził kurs do poziomu 5,28. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że złoty będzie kontynuował – z lokalnymi zwyżkami – trend spadkowy chyba, że nastąpią niespodziewane zmiany w polityce monetarnej Strefy Euro oraz USA.

 

kurs euro

kurs dolara, kurs franka

Wpływ banków centralnych na PLN

bankZłoty przede wszystkim umocnił się za sprawą działań banków centralnych. Zarówno EBC jak i Fed swoimi działaniami. Mario Draghi podczas marcowego posiedzenia dokonał kilku istotnych zmian w polityce monetarnej Strefy Euro. Największym zaskoczeniem dla rynków finansowych nie było jednak obcięcie stopy depozytowej o 10 pb oraz poszerzenie trwającego programu luzowania ilościowego o 20 mld EUR, lecz zapowiedz, że bank centralny nie będzie już dalej obniżać stóp procentowych. Przewodnicząca Fedu natomiast jak zawsze wypowiadała się dość ostrożnie w kwestiach zmian w polityce monetarnej Stanów Zjednoczonych. Pierwszy kwartał 2016 zakończył się bez kolejnej podwyżki stóp procentowych, a plan, co do ich ilości został zredukowany z czterech do dwóch. Pierwszej w tym roku możemy się spodziewać w czerwcu, choć i to nie jest przesądzone.

Krajowa polityka monetarna również nie uległa zmianie, jedyne ruchy, jakie nastąpiły w tym segmencie to kadrowe. Na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy do RPP zostało nominowanych ośmiu nowych członków. Podczas ostatniego marcowego posiedzenia zdecydowali o pozostawieniu stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Większość z decydentów opowiada się za wstrzymaniem od jakichkolwiek zmian ze względu na niestabilność finansową na globalnym rynku.

Czynniki gospodarcze

kalendariumWobec danych makroekonomicznych rynek walutowy nie pozostawał obojętny. Lokalnie na uwagę zasługuje wzrost PKB, który przyspieszył bardziej niż szacowano. W IV kwartale 2015 roku dynamika PKB wyniosła 3,9% rdr. Nie do końca zadowalający okazał się poziom inflacji CPI, którego wstępny odczyt w marcu wykazał zejście w dół do -0,9%r/r wobec -0,8%r/r w poprzednim miesiącu. Problem deflacji dotyczy nie tylko Polski, ale i większości państw Strefy Euro. Choć nie wpłynęło to na sytuację złotego, warto również wspomnieć o lekkiej poprawie sytuacji na naszym rynku pracy. Z marcowych danych wynika, że zarówno przeciętne zatrudnienie, jak i wynagrodzenie wzrosło. Jeśli taka tendencja się utrzyma może wpłynąć to pozytywnie na inne wskaźniki makro.

Na zakończenie warto wspomnieć o kilku wydarzeniach, które miały bezpośredni wpływ na notowania złotego względem walut bazowych.

15.01.2016 r. Agencja Standard & Poor’s obniżyła Polsce rating z poziomu A- do BBB+ a perspektywę ratingową zmieniła z pozytywnej na negatywną. Złoty zareagował na tę informacje gwałtownym osłabieniem.

Styczeń-Luty – rekordowy spadek cen ropy naftowej. Wartość czarnego surowca przez kilka tygodniu utrzymywał się poniżej 30 dolarów za baryłkę.

22.03.2016r. – zamach terrorystyczny w Brukseli. Śmierć w wyniku wybuchu bomb, które podłożono na lotnisku i w metrze poniosło 35 osób. Rynek walutowy nie pozostał obojętny na to wydarzenie.

 

Prognoza walutowa
6.04.2016 II kw. 2016
EUR/PLN 4,26 4,20
USD/PLN 3,74 3,95
CHF/PLN 3,90 3,82
GBP/PLN 5,30 5,60
Data: 11.04.2016,  00:00