Poranny komentarz 30.08.2016

Rynki pozostają wyczulone na działania ze strony banków centralnych. Pod tym kątem rozpatrywane będą dzisiejsze publikacje z Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Natomiast lokalnie inwestorzy skupią się na finalnym odczycie PKB.

 

Wydarzenia gospodarcze, na które warto jeszcze dziś zwrócić uwagę:

  • Stopa bezrobocia – Węgry
  • Indeks instytutu KOF – Szwajcaria
  • Inflacja HICP – dane szacunkowe – Hiszpania
  • Finalny PKB – Polska
  • Wstępna inflacja konsumencka – Niemcy
  • Indeks zaufania konsumentów – Conference Board – USA

30.08.2016
Katarzyna Orawczak