Ryzyko polityczne narasta (poranny komentarz 27.02.2017)

Niepokoje o europejską scenę polityczną stają się coraz głośniejsze. Wydarzeniem nadchodzących dni będzie jednak wystąpienie prezydenta USA – Donalda Trumpa. Dziś natomiast rynek skupi się na danych z tego kraju.

 

Wydarzenia gospodarcze, na które warto jeszcze dziś zwrócić uwagę:

  • Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC – Polska
  • Wstępne zamówienia na dobra bez środków transportu (m/m) – USA
  • Wstępne zamówienia na dobra trwałego użytku (m/m) – USA
  • Indeks podpisanych umów kupna domów (m/m) – USA
  • Wystąpienie szefa Fed z Dallas Roberta Kaplana – USA
27.02.2017
Katarzyna Orawczak