Ateński rząd buduje napięcie

Na kilka dni przed  posiedzeniem ministrów finansów Strefy Euro, które ma się odbyć w Pradze grecki rząd zarządził, że samorządy oraz przedsiębiorcy sektora publicznego mają przenieść swoje depozyty na rachunek rządu w banku centralnym. Ma to na celu  uregulowanie bieżących zobowiązań kraju. Prawdopodobnie środki te zostaną przeznaczone na zapłacenie raty dla MFW, której płatność przypada na 12 maja.

Data: 21.04.2015,  00:00