Bogaty kalendarz makro (komentarz poranny 31.03.2017)

Piątkowy kalendarz zapełniony jest danymi zarówno z Europy, jak i USA. Nie zabraknie w nim również krajowych odczytów, z których największą uwagę skupia publikacja inflacji CPI.

 

Wydarzenia gospodarcze, na które warto jeszcze dziś zwrócić uwagę:

 • Indeks cen nieruchomości – Nationwide (m/m) – Wielka Brytanii
 • Wydatki konsumentów (m/m) – Francja
 • Sprzedaż detaliczna (r/r) – Hiszpania
 • Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC – Polska
 • Produkt Krajowy Brutto, fin. – Czechy
 • Produkt Krajowy Brutto, fin.- Wielka Brytania
 • Inflacja HICP – dane szacunkowe (r/r) – Strefa Euro
 • Inflacja konsumencka, wst. – Włochy
 • Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, wst. – Polska
 • Dochody i wydatki Amerykanów – USA
 • Indeks Chicago PMI – USA
 • Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis Neela Kashkariego – USA
 • Finalny indeks Uniwersytetu Michigan – USA
 • Wystąpienie szefa Fed z St. Louis Jamesa Bullarda – USA
31.03.2017
Katarzyna Orawczak