Dziś odczyty z USA (poranny komentarz 23.11.2016)

Po dwóch dniach relatywnego spokoju, rynek walutowy zmierzy się z szeregiem publikacji. Uwagę inwestorów zwrócą dziś indeksy PMI z państw Europy i USA oraz raport dotyczący zamówień w Stanach Zjednoczonych. Wieczorem przedstawiony zostanie protokół z posiedzenia FOMC.

 

Wydarzenia gospodarcze, na które warto jeszcze dziś zwrócić uwagę:

 • Wstępny indeks PMI dla przemysłu – Niemcy
 • Wstępny indeks PMI dla usług – Niemcy
 • Wstępny indeks PMI dla przemysłu – Strefa Euro
 • Wstępny indeks PMI dla usług – Strefa Euro
 • Zamówienia na dobra bez środków transportu, wst. – USA
 • Zamówienia na dobra trwałego użytku, wst. – USA
 • Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych – USA
 • Wstępny indeks PMI dla przemysłu – USA
 • Sprzedaż nowych domów – USA
 • Finalny indeks Uniwersytetu Michigan – USA
 • Tygodniowa zmiana zapasów paliw – USA
 • Protokół z posiedzenia FOMC – USA
23.11.2016
Katarzyna Orawczak