Komentarz walutowy 11.08.2016

Kolejny dzień tygodnia nie przynosi zbyt wielu impulsów do zmian na rynku walutowym. Przedłużający się marazm wyhamował obserwowaną w ostatnich dniach aprecjację złotówki. Sytuacja może się jednak zmienić po jutrzejszej publikacji ważnych danych z Europy i USA.

 

Dolar ograniczony niepewnością
Brak jednoznacznego określenia dalszego kierunku polityki pieniężnej przez Fed, sprawia że inwestorzy coraz słabiej wierzą w podwyżki stóp procentowych, a takie nastroje sprzyjają europejskiej walucie. Dziś co prawda można było zaobserwować niewielki ruch w tej parze na korzyść dolara, jednak nie należy się spodziewać, że utrzyma się on, jeżeli Fed nie zdecyduje się na podjęcie pewnych kroków. Średnia wartość euro wyniosła dziś 1,11 USD.
EUR/USD

EUR, USD, euro, dolar, kurs euro, kurs dolara
Źródło: biznes.pl

Wyciszenie emocji
Poprawa nastrojów po ogłoszeniu przez Kancelarię Prezydencką projektu ustawy frankowej zaczyna nieco tracić na sile, co odzwierciedla się zatrzymaniem tendencji wzrostowej polskiej waluty. Brak znaczących publikacji w tym tygodniu spowodował uspokojenie wahań, jednak zaplanowane na jutro odczyty mogą mieć wpływ na dalszą relację pomiędzy EUR i PLN. Dziś średnia wartość euro wyniosła 4,25 PLN.
EUR/PLN

EUR, PLN, euro, złoty, kurs euro
Źródło: biznes.pl

Spokój przed piątkowymi danymi
Od wtorku dolar wyraźnie tracił na korzyść złotego, co było związane z brakiem wiary inwestorów w zacieśnienie polityki pieniężnej przez Fed. Natomiast złotówka czerpała w tym czasie z optymistycznej koniunktury wytworzonej przez czynniki lokalne. Dziś dolar rozpoczął odrabianie strat. Opublikowana po południu ilość wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA, była mniejsza od prognozowanej, jednak  dane te nie wpłynęły wyraźnie na dystans dzielący dolara i średnia wartość tej waluty wyniosła dziś 3,81 PLN.
USD/PLN

USD, PLN, dolar, złoty, kurs dolara, kurs złotego
Źródło: biznes.pl

Korekta franka
Chociaż polscy kredytobiorcy, którzy zdecydowali się na kredyt hipoteczny we frankach z zadowoleniem mogli obserwować w ostaniach dniach spadek kursu szwajcarskiej waluty, to jednak złotówka nie zdołała pokonać granicy 3,90. Dziś, również w tej parze nastąpiła korekta spadkowej tendencji PLN. Inwestorzy zwrócą więc swoją uwagę na jutrzejsze odczyty, dotyczące kondycji polskiej gospodarki. Dziś średnia wartość franka osiągnęła poziom 3,91 PLN.
CHF/PLN

CHF, PLN, frank szwajcarski, złoty, kurs franka
Źródło: biznes.pl

Dalszy spadek funta
Ostatnie obniżenie stóp procentowych przez Bank Anglii oraz perspektywa podjęcia kolejnych kroków w tym kierunku sprawiła, że złoty nadal zyskuje kosztem funta. Spadek brytyjskiej waluty poniżej bariery 5,00 jest bardzo wyraźnym zaznaczeniem skutków decyzji Brytyjczyków, podjętej podczas czerwcowego referendum. BoE zdawał sobie jednak sprawę z zagrożenia na jakie zostanie narażony funt. W związku z powyższym średnia wartość tej waluty wyniosła dziś 4,94 PLN.
GBP/PLN

GBP,PLN, kurs funta, funt, złoty
Źródło: biznes.pl
11.08.2016
Katarzyna Orawczak